Výstavba v obci

Výstavba v lokalitě Morčák II

Další část bývalého "pracováckého pole", které bylo státem vydáno v restituci Ilkovým a přímo sousedí s lokalitou nové výstavby na Morčáku na obecních pozemcích, odkoupila v roce 2008 pardubická realitní kancelář AARON. Na této ploše bylo dle studie územní zástavby plánováno vybudování kolem 15 rodinných domků. V první fázi bylo nutné vybudovat přístupovou komunikaci, to vše však již...

Stezka na Dubinu je osvětlena

Pondělí 26. září 2011 se zapíše do historie naší obce zvláštním počinem. Tento den předala dodavatelská firma R.D. Engineering s.r.o. Pardubice zástupcům obce do užívání Orientační solární veřejné osvětlení, které bylo osazeno na spojovací stezce směrem na Dubinu. Jedná se o první veřejné osvětlení tohoto typu a rozsahu v blízkém okolí. Předání se za dodavatele zúčastnil jednatel společnosti pan...

Vybavenost obce

Dne 20. září 2008 bylo za přítomnosti zástupců obce, Pardubického kraje, poslanců Parlamentu ČR, biskupa monsignora Josefa Kajneka a samozřejmě obyvatel obce slavnostně otevřeno nové centrum obce Spojil. Toto centrum bylo vybudováno na ploše bývalé točny MHD a části soukromého pozemku, který obec odkoupila již při budování řadových domů. Celá investice byla pořízena s pomocí finančních prostředků...

Už je to tady - nová komunikace v obci

Tak jsme se konečně dočkali. Dočkali toho kýženého okamžiku. Po letech čekání, provizoria v silničním provozu, kdy představitelům obce, ale zejména některým spoluobčanům přibylo vrásek na čele, máme novou komunikaci. Historie této stavby sahá do roku 2004, kdy spatřil světlo světa projekt z dílny ing. Jiřího Stránského na rekonstrukci komunikace III/2982 v obci Spojil, včetně rozšíření...

Výstavba rodinných domků

Na základě druhé změny územního plánu obce Spojil byla zahájena individuální bytová výstavba na pozemcích, které jednotliví stavebníci získají koupí od obce. Jedná se o vybudování zhruba 35 rodinných domků na parcelách o průměrné ploše 1000m2. Rodinné domky musí splňovat takové podmínky, aby zůstal zachován ráz venkovského života. V první fázi proběhla pod záštitou obce výstavba inženýrských sítí...