Historie obce

Starší historie obce

Roku 1780 se rozhodla správa Pardubického panství rozdělit některé ladem ležící pozemky a nevýnosné plochy panské půdy novým osadníkům a dát jim je do tak zvaného dědičného nájmu. Mimo jiné se jednalo i o vysušené rybníky Staročernský, Strejček, Spojil a Studánka. Celkem být rozděleno 52 nových pozemků, a tím byl položen základ obcím Staročernsko, Studánka a Spojil.

Novodobá historie obce

Obec Spojil se osamostatnila v roce 1992. Do té doby byla třikrát přisloučena a opět oddělena od Pardubic. Její osamostatnění s sebou přineslo řadu nových možností, ale také mnoho starostí. Do řešení problémů se s nadšením pustilo nové zastupitelstvo, v jehož čele stál první dvě volební období pan Jan Meloun a od října 1998 pan Jan Křivka. Rok 1992 byl tedy počátkem velkého rozvoje jak co se...

Prezentace obce

V roce 1999 byla obec Spojil zařazena do publikace Velká encyklopedie měst a obcí v ČR. Čtenáři se v ní mohou krátce seznámit s historií a současností obce, a především s podobou a vznikem obecního znaku. V roce 2000 vyšla brožura s názvem Turistický průvodce Pardubicka, kde se naše vesnička stala součástí námětu na turistiku a pěkné procházky. Právě naše poklidná a malebná víska láká k...