Výstavba v lokalitě Morčák II

Další část bývalého "pracováckého pole", které bylo státem vydáno v restituci Ilkovým a přímo sousedí s lokalitou nové výstavby na Morčáku na obecních pozemcích, odkoupila v roce 2008 pardubická realitní kancelář AARON. Na této ploše bylo dle studie územní zástavby plánováno vybudování kolem 15 rodinných domků.

V první fázi bylo nutné vybudovat přístupovou komunikaci, to vše však již probíhalo v režii uvedené realitní kanceláře. Práce byly zahájeny koncem roku 2008 a probíhaly i v průběhu zimy postupně po etapách, tak jak to umožňovalo počasí. Na konci března 2009 byl položen konečný asfaltový koberec a vozovka byla kompletní. Tato silnice propojila ulici Okružní s ulicí Na Okrajích a vytvořila tak možnost dalšího výjezdu z Morčáku. Dále byla v roce 2013 dokončena další komunikace, která z této nové silnice odbočovala a napojila se na ulici Na Strejčku.

Podél obou nových silnic začaly rychle růst nové rodinné domky, počet obyvatel obce se dále zvyšoval. V současné době je stále ještě tato část obce ve výstavbě.

Další výstavba rodinných domků pokračovala i v ulici Na Okrajích a postupně byly zaplňovány i proluky na soukromých zahradách, takže naše vesnička se rozrůstala, až v roce 2013 dosáhla čísla popisného 178.