Významná jubilea

Zlatá svatba - Lidie a Miloš Kosteleckých - A může za to trabant! - 18. 3. 2017

Přidáno: 13. června 2017

Autor: Karel Mencl

"No tak vidíš, bábo, rok milování, devětačtyřicet let rvaček a máme tady zlatou svatbu." (Neprakta-Švandrlík) Tak tu máme zase jedno kulaté jubileum, tentokrát u Kosteleckých. Pan Miloš a paní Lidie oslavili v březnu padesát let společného života. My jsme se dovolili vetřít na návštěvu a vyzpovídat je, jak se jim tolik let podařilo "ve zdraví přežít". 50 let společného života - to je hodně...

Diamantová svatba - 13. 10. 2015

Přidáno: 30. října 2015

Autor: Miluše Telecká

V dnešní uspěchané době se pozvolna vytrácí z lidského života takové hodnoty jako je láska, upřímnost, zodpovědnost, tolerance a pochopení, které jsou nezbytné pro harmonický život člověka. Je obdivuhodné, když dva lidé spojí své životy v manželský svazek a vytrvají v něm. Ne každému je dopřáno setrvat v takovém svazku desetiletí. Jedním z takovýchto manželských párů jsou manželé Hedvika a Jan...

Zlatá svatba po třinácté - 19. 12. 2014

Přidáno: 25. února 2015

Autor: Miluše Telecká

Je to až neuvěřitelné, ale v naší malé obci máme již třináct manželských párů, které spolu prožily obdivuhodných padesát společných let a oslavily zlatou svatbu. Tím třináctým párem jsou manželé Miroslava a Július Süttöovi, kteří své životní jubileum oslavili 19. prosince 2014. V předvečer jejich výročí jim přišla popřát starostka obce Miluše Telecká společně s místostarostou obce Janem Křivkou a...

Požehnaný to věk - 90 let - Marie Trojanová - 5. 12. 2014

Přidáno: 17. prosince 2014

Autor: Miluše Telecká

Ne každému je do vínku dáno, aby mu bylo dopřáno dožít se úctyhodného věku. A že devadesátka úctyhodným věkem je, o tom snad nikdo nepochybuje. V novodobé historii naší obce se devadesátky dožili pouze čtyři občané, paní Božena Rambousková, pan Václav Telecký, paní Anna Tvrzová a v letošním roce tuto trojici doplnila paní Marie Trojanová. Tento její významný den připadl na 4. prosince tohoto...

Zlatá svatba po jedenácté - manželé Waldhauserovi

Přidáno: 22. července 2013

Tak jsme se konečně dočkali. Sice nemáme v naší obci fotbalovou jedenáctku, ale za to máme jedenáctku, která je mnohem vzácnější a obdivuhodnější, jedenáctku "zlatých manželských párů". Těmi jedenáctými se stali manželé Jana a Karel Waldhauserovi, kteří si řekli své "ano" před padesáti lety, 13. července 1963. V předvečer jejich významného životního jubilea jim přišli popřát zástupci obce...

Zlatí manželé - manželé Kmentovi

Přidáno: 18. srpna 2012

Čas pádí jako zběsilý a naše "zlatá rodinka" se nám pěkně rozrůstá. Dne 4. srpna 2012 se mezi "zlaté" manžele zařadil devátý pár – Alena a Bohuslav Kmentovi. Tento víkendový den věnovali oslavenci své početné rodině. Za padesát let společného života vychovali tři děti, postavili dům a zasadili nějaký ten strom. Nyní, když již jsou na zaslouženém odpočinku, radují se ze svých vnoučat. Stále se...

Manželé Škodovi - zlatá svatba

Přidáno: 30. září 2011

Je to přesně na měsíc osm let, kdy jsme v naší obci založili tradici zlatých, a samozřejmě i těch "třpytivějších" svateb. Vzhledem k tomu, že objektivně nelze data manželských svazků zjistit, jediným zdrojem informací je pro obecní úřad evidence obyvatel a vytipování manželských párů podle věku jejich dětí. Přestože se jedná o úkol nelehký, popřála komise, respektive výbor pro občanské...

Manželé Stavělíkovi a Chválovi - zlatá svatba

Přidáno: 28. července 2010

Tak jako v loňském roce, tak i v tom letošním si naše dva manželské páry připomněly svá zlatá výročí. Souhra náhod chtěla tomu, že se jednalo o blízké sousedy. Nejdříve své padesátileté společné soužití oslavili Luďka a František Stavělíkovi. Jejich velký den připadl na 23. července 2010. K jejich významnému jubileu jim přišli popřát místostarostka obce paní Telecká, předsedkyně výboru pro...

Manželé Potůčkovi a Šlingrovi - zlatá svatba

Přidáno: 27. července 2009

Je to přesně šest let, kdy komise pro občanské záležitosti naší obce přišla s novinkou – společenským oceněním významných výročí manželských párů. A tak od roku 2003 chodíme blahopřát našim manželským párům ke zlatým a diamantovým svatbám. Prvními "zlatými manželi" byli Helena a Tomáš Vitejčkovi. Pak přišly na řadu dva "diamantové páry", manželé Teleckých následováni manželi Trojanovými. Poté se...

Jaroslava a Jan Křivkovi - zlatá svatba

Přidáno: 14. února 2008

Je to již více jak rok, co jsme byli blahopřát našim spoluobčanům ke zlaté svatbě. Nyní jsme měli možnost již po páté popřát našim spoluobčanům k významnému výročí jejich sňatku. Těmi letošními oslavenci byli manželé Jaroslava a Jan Křivkovi. Dvacátý pátý leden 2008 byl dnem, kdy uplynulo padesát let od chvíle, kdy si řekli své ano a slíbili si lásku a věrnost na celý život. Důkazem toho, že...

Václav Telecký - 90. narozeniny

Přidáno: 6. června 2006

Dne 26. května 2006 oslavil kulaté jubileum - 90 let - náš nejstarší občan pan Václav Telecký. Mezi gratulanty nechyběli ani zástupci obce. Během příjemného podvečerního posezení, které se nepozorovaně přesunulo do povídání večerního, se u Teleckých probralo kdeco. Vzpomínalo se na doby dávno minulé a přetřásla se i „žhavá“ současnost. Snad jediným postesknutím jubilanta bylo, že se na...

Jan a Hedvika Adamcovi - zlatá svatba

Přidáno: 25. října 2005

Bylo nebylo, dávno tomu. Tak začíná značné množství našich národních pohádek. Ne, nebojte se, nechceme Vám vyprávět pohádku, ale mohl by tak začínat i jeden obyčejný lidský příběh, který Vám se souhlasem jeho aktérů chceme volně převyprávět. Bylo nebylo, dávno tomu, sešli se v jedné vesničce na Vysočině dva mladí lidé, chlapec Jan a dívka Hedvika. Jak už se v životě lidském stává, našli v sobě...

Marie a Josef Trojanovi - diamantová svatba

Přidáno: 29. září 2005

V dnešní uspěchané době, kdy se vytrácejí opravdové lidské hodnoty, či se přinejmenším mění jejich žebříček, jsme zřídka kdy svědky toho, aby partnerský svazek dvou lidí, kteří spojili své cesty sňatkem na celý život, skutečně po celý život vydržel. O to vzácnější je, když se najdou v dnešní době lidé, kteří se dožijí vysokého věku a ještě dokáží s jedním partnerem prožít 60 let společného...

Věra a Václav Teleckých - diamantová svatba

Přidáno: 17. ledna 2004

Dne 8. 1. 2004 oslavili manželé Věra a Václav Teleckých ze Spojila diamantovou svatbu. K tomuto významnému výročí jim přišli popřát nejen rodinní příslušníci, ale i zástupci obce. Slavnostní obřad se konal dne 10 . 1. 2004 v hospůdce U Pařezu. Z úst starosty obce vyslechli manželé Teleckých milá slova plná obdivu a úcty k jejich společnému životu a přání hodně zdraví a spokojenosti do dalších...

Manželé Vítejčkovi - zlatá svatba

Přidáno: 24. září 2003

Dne 12.9. 2003 oslavili manželé Vitejčkovi 50 let společného soužití - zlatou svatbu. K tomuto krásnému výročí jim přišli také poblahopřát starosta obce Spojil a zástupci komise pro občanské záležitosti a starosta SDH Spojil. Všichni popřáli manželům Vitejčkovým do dalších společných let mnoho zdraví, spokojenosti a pohody. Tato oslava proběhla v příjemné domácí atmosféře.

Božena Rambousková - 90. narozeniny

Přidáno: 12. března 2002

Paní Rambousková oslavila dne 28. dubna 2002 významné jubileum, a to 90. narozeniny. Již po několik let byla nejstarší občankou obce Spojila. V kruhu svých dětí, vnoučat a pravnoučat se těšila téměř do posledních dní dobrému zdraví a stálému optimismu. S kytičkou a malým dárkem jí také k tomuto významnému výročí přišli poblahopřát zástupci obce. Při této příležitosti si dovolujeme nahlédnout do...