Už je to tady - nová komunikace v obci

Tak jsme se konečně dočkali. Dočkali toho kýženého okamžiku. Po letech čekání, provizoria v silničním provozu, kdy představitelům obce, ale zejména některým spoluobčanům přibylo vrásek na čele, máme novou komunikaci.

Historie této stavby sahá do roku 2004, kdy spatřil světlo světa projekt z dílny ing. Jiřího Stránského na rekonstrukci komunikace III/2982 v obci Spojil, včetně rozšíření křižovatky komunikace I/36 a komunikace III/2982. Tehdejší politická reprezentace obce Spojil a Pardubického kraje zcela logicky odsunula tuto stavbu na dobu, až bude v obci Spojil dokončena výstavba v lokalitě Morčák, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování nové komunikace nákladními vozy a stavební technikou.

V roce 2007 v souvislosti s rekonstrukcí komunikace I/36 v úseku Husova ulice Pardubice – Počáply, bylo provedeno rozšíření křižovatky I/36 a komunikace III/2982 na výjezdu z obce Spojil. V září roku 2008 začala firma Bauset CZ a.s. Pardubice s dlouho očekávanou rekonstrukcí jediné přístupové komunikace do naší obce. Dokončení stavby bylo plánováno do konce roku 2008, a tak jsme všichni očekávali po více jak třiceti letech krásný vánoční dárek v podobě nové komunikace.

Chyba lávky. Naše radost byla předčasná. Zní to paradoxně, ale příčinou ochlazení naší radosti nebylo nic jiného, než výsledky voleb do zastupitelstev krajů. Do vedení Pardubického kraje nastoupila nová politická reprezentace z řad ČSSD. Ještě pomalu nedozněla první slova komentátorů o výsledcích voleb a již bylo rozhodnuto. Stavba rekonstrukce komunikace III/2982 byla zastavena.

Všichni včetně dodavatele stavby jsme doufali, že se jedná o krátkodobou záležitost, než se noví funkcionáři kraje zorientují. Jak hluboce jsme se mýlili. Ta "krátkodobá záležitost" trvala dva roky. Dva roky ježdění stavbou, dva roky ohrožování zdraví účastníků silničního provozu na této komunikaci, riskování škod na majetku občanů a co bylo nejhorší, hrubé poškození nemovitosti rodiny Musilových v důsledku nedokončené stavby. Byly to dva roky plné neustálých jednání a dopisování si s vedením Pardubického kraje, s ministry dopravy. Nic nepomohly ani intervence poslanců napříč politickým spektrem. Vedení Pardubického kraje, který je vlastníkem této komunikace, bylo naprosto neoblomné. Nic platná nebyla ani petice občanů z ulice Na Okrajích. Teprve až po zahájení řešení poškození nemovitosti rodiny Musilových právní cestou se začaly "hýbat ledy".

V srpnu letošního roku vyhlásil Pardubický kraj podlimitní výběrové řízení na "Realizace stavby Spojil – oprava silnice III/2982" s termínem dokončení do 31. 10. 2010. Následně se v obci začali objevovat pracovníci firmy Skanska a.s., kteří prováděli zaměření stavby. A pak se opět nic nedělo. Až v půlce října začala firma M-silnice a.s. zařizovat v obci staveniště. To bylo signálem, že se zřejmě bude ve stavbě pokračovat, což nám bylo potvrzeno i zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje, jakožto správce komunikace. Našim překvapením však ještě nebyl konec. Najednou jsme se dozvěděli, že investorem není Pardubický kraj, ale Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

To již nemohlo nic změnit na tom, že se komunikaci těsně před nástupem zimy podařilo dokončit vyjma terénních úprav. Tak jsme v úterý 7. prosince 2010 mohli být svědky kolaudace nové, jediné přístupové komunikace do naší obce. Pásku slavnostně přestřihl starosta obce Jan Křivka, zástupce Správy a údržby silnic Pardubického kraje Bc. Jiří Synek, projektant stavby Ing. Jiří Stránský, zástupci dodavatele firmy M-silnice a.s. pan Krajčík, Ing. Řezníček a další hosté. Velkou skvrnou na celé této stavbě zůstává poškozená nemovitost rodiny Musilových. Bohužel, řešení této kauzy s Pardubickým krajem bude "běh na dlouhou trať".

Naše obec dostala v podobě nové komunikace nejkrásnější vánoční dárek za poslední roky. Závěrem je třeba upřímně poděkovat zejména Správě a údržbě silnic Pardubického v čele s jejím ředitelem Ing. Miroslavem Němcem a technickým dozorem stavby Bc. Jiřím Synkem za projev vůle a odvahy dokončit tuto stavbu z vlastních prostředků, dále firmám Bauset CZ a.s. a M-silnice a.s. sza její realizaci.