Obecní památky

Památný křížek

Další neopomenutelnou historickou památkou je i památník v podobě pískovcového podstavce s křížkem, jehož nápis kdysi hlásal poděkování místních žen za to, že je Pán Bůh ochránil v době I. i II. světové války. Tento památník nechaly ze sbírky na vlastní náklady vybudovat spojilské ženy. Při kompletní úpravě návsi a kapličky došlo i na důkladnou opravu našeho památného křížku. Byl opraven jak...

Kaplička

Významnou historickou památkou Spojilu je kaplička, která byla vybudována v roce 1868 ze sbírky místních obyvatel. Kaplička je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a dodnes se zde několikrát do roka slouží mše svatá. Na Vánoce se její oltář rozzáří a je ozdoben krásným figurkovým betlémem. Kaplička má malou věžičku se zvonkem, který je v současné době poháněn elektrickým proudem a všechny...