Pomáháme druhým

Spojil neváhá pomoci

Roky 1997, 2002, 2009, 2010 a rok 2013, všechny mají společného jmenovatele. Jsou to ničivé povodně, které zasáhly někdy větší, někdy menší část naší republiky. Všechny tyto roky vyjma roku 1997 mají však ještě druhého společného jmenovatele. Je jím skutečnost, že v těchto tragických letech vždy na některém z míst postižených povodní zanechala svoji světlou stopu naše malebná víska Spojil. Rok...

Humanitární šatník

Občanské sdružení Diakonie Broumov jako nezisková organizace pořádá humanitární sbírky v rámci celého Východočeského kraje. Toto sdružení poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Již několik let se naše obec do těchto sbírek zapojuje pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Do sbírky je...

Dětské centrum Veská

Již v roce 1995 poskytla obec Spojil finanční příspěvek na vybavení Dětského centra ve Veské, za který pak byly nakoupeny zimní bundy a hračky pro tamní děti. Stejně tak jsme nezůstali hluší na výzvu tohoto domova o pomoc při uskutečnění projektu "Veselý domeček" a darovali jsme z rozpočtu na tuto akci 10 tisíc korun. Výsledek pak zástupci obce shlédli v listopadu roku 2000 a...