Sbor dobrovolných hasičů

Zprávy SDH obce Spojil – listopad a prosinec 2019

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) v uplynulém období nemusela zasahovat při žádné mimořádné události a neabsolvovala ani žádnou výcvikovou záležitost, pouze byl ve spolupráci s obcí a příslušnými dodavateli řešen nákup 6 ks zásahových oděvů pro jednotku vůči dotaci od Pardubického kraje a také nějakého dalšího vybavení. V polovině prosince jednotka završila celý rok trochu...

Zprávy SDH obce Spojil – červenec až říjen 2019

Autor: Ing. Jan Meloun, Starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulém období dvě nezásahové záležitosti. V úterý 2.července proběhla v hasičské zbrojnici ve sportovním areálu kontrola a údržba zásahové techniky a vybavení JSDH, především elektrocentrály, kalového čerpadla, motorové pily s příslušenstvím, rozbrušovačky, osvětlovací soupravy atd. Krátký praktický výcvik poté proběhl na...

Zprávy SDH obce Spojil duben až červen 2019

Autor: Ing. Jan Meloun

V tomto období se neuskutečnil žádný zásah, tudíž spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých několika měsících pouze jednu poradu koncem dubna, kde byly řešeny všechny technické a organizační záležitosti (dotace na výstroj, pojištění členů, lékařské prohlídky atd.) a především plán další činnosti na letošní rok. Z činnosti celého sboru je třeba za toto období z...

Zprávy SDH obce Spojil - leden až duben 2019

Autor: Ing. Jan Meloun

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých čtyřech měsících především několik výcvikových záležitostí. Počátkem února požádal velitel jednotky starostku obce Spojil o pověření dvou nových velitelů družstva v naší JSDHO Spojil – jedná se o bratry Jana Křivku st. a Jiřího Nováka. Ve čtvrtek 28. února se velitel jednotky Jan Meloun zúčastnil na stanici HZS...

Zásah JSDH Spojil u větrem strhnuté střechy rodinného domu ve Spojile - 22. 12. 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Po nedávném listopadovém požáru na farmě Apolenka byla akceschopnost naší Jednotky SDH Spojil prověřena i ve vánočním období a to dokonce pouhé dva dny před Štědrým dnem. V sobotu 22.12. se totiž po několika hodinách velmi větrného počasí rozpoutala odpoledne skutečně silná vichřice, která v naší obci bohužel spáchala škody a vzniklo i ohrožení občanů. Člen JSDH Spojil Jiří Novák bydlící poblíž...

Zprávy SDH obce Spojil za období červenec až listopad 2018

Přidáno: 14. prosince 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulém dvě výcvikové záležitosti a především jeden velký zásah. V sobotu 3. listopadu se konal praktický výcvik proškolených členů jednotky pro zásah s motorovou pilou – jednalo se o kácení stromu (metodou odřezávání z plošiny) jehož větve zasahovaly do vozovky v ulici Pod Hrází a s tím spojené řízení dopravy z důvodu...

Když hořelo v Apolence a ještě den poté - zásah JSDH Spojil

Přidáno: 14. prosince 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

V pondělí 26. listopadu člen JSDH Spojil Ladislav Čáp bydlící poblíž farmy Apolenka zpozoroval požár v jejích prostorách a jako první telefonicky nahlásil tuto mimořádnou událost na linku 150 a oznámil to následně i veliteli JSDH Spojil a dalším osobám. Jednalo se o požár skladu sena v pravé části hlavního objektu farmy v blízkosti stájí s koňmi. Ihned po tomto nahlášení byl Krajským operačním...

Zprávy SDH obce spojil - květen a červen 2018

Přidáno: 22. července 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých dvou měsících jednu výcvikovou záležitost a jeden zásah. V rámci výcviku proběhlo ve čtvrtek 31. května u hasičské zbrojnice ve sportovním areálu další školení zaměřené na uložení zásahové techniky a vybavení JSDH na přívěsu, na bezpečnou obsluhu a manipulaci. Mimo jiné byla také provedena kontrola a údržba motorové...

Zprávy SDH obce Spojil - leden až duben 2018

Přidáno: 14. června 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých minulých měsících několik především výcvikových událostí. Počátkem roku byla jednotka ze strany obce Spojil dovybavena dvěma jednovrstvými zásahovými obleky a dvěma páry zásahové obuvi a také doplňky jako šle a zimní čepice. Ve čtvrtek 22. února se velitel jednotky Jan Meloun zúčastnil na stanici HZS Pardubice...

Zprávy SDH obce Spojil - květen až prosinec 2017

Přidáno: 6. ledna 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulém půlroce především výcvikové záležitosti. Žádná mimořádná událost, která by vyžadovala zásah jednotky, se naštěstí nestala. Při silné vichřici, která se prohnala celou zemí koncem října, jsme sice byli v pohotovosti, ale naštěstí naše jednotka zasahovat nemusela – na rozdíl od našich kolegů z profesionální jednotky v...

Oslava 95. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Spojile - 13. 5. 2017

Přidáno: 13. srpna 2017

Autor: Ing, Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Milí spojilští spoluobčané, jak čas plyne stále dál a dál, tak v letošním roce 2017 zde máme již 95. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Spojile, k čemuž došlo přesně 4. dubna roku 1922. Ještě máme v paměti nedávné devadesátiny našeho hasičského sboru, které jsme v roce 2012 oslavili spolu s 20. výročím samostatnosti obce Spojil a už tu máme oslavu další, tentokráte...

Zprávy SDH obce Spojil - leden až duben 2017

Přidáno: 10. května 2017

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých minulých měsících několik především výcvikových událostí. V úterý 28. února se v klubovně sportovního areálu konalo odborné školení na obsluhu a zásah motorovou řetězovou pilou, kterého se zúčastnilo celkem 11 členů jednotky. Školitelem byl stejně jako v předchozích letech profesionální hasič ze stanice HZS Holice pan...

Ohlédnutí za činností SDH obce Spojil v roce 2016 - 12. 2. 2017

Přidáno: 13. dubna 2017

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Nedávno v neděli 12. února 2017 se konala výroční schůze Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil za rok 2016 a proto bude vhodné trochu připomenout činnost sboru i hasičské jednotky v loňském roce i ostatním spojilským občanům a obyvatelům formou tohoto ohlédnutí. Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která je nejdůležitější zásahovou složkou sboru a má zařazení JPO...

Připomenutí 15. výročí znovuzaložení Sboru dobrovolných hasičů ve Spojile

Přidáno: 4. května 2015

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil

Vážení a milí spojilští spoluobčané a sousedé, psal se rok 2000, neděle 13. února a v tehdejší Obecní hospůdce (v budově dnešního obecního úřadu) se dopoledne v 10,30 hodin sešlo 15 Spojiláků. Toto setkání se stalo významným okamžikem v životě naší obce, protože se jednalo o ustavující schůzi ke znovuzaložení Sboru dobrovolných hasičů ve Spojile. Sbor byl založen jako zájmové sdružení občanů a...

Oslavy 80. výročí založení SDH - 27. 7. 2002

Tak nám konečně nastal ten slavný den. Dlouho a pečlivě jsme se na něj všichni připravovali. V sobotu 27. července jsme oslavovali 80. výročí založení našeho sboru. Přesné datum založení sboru je sice 4. dubna 1922, ale my jsme se rozhodli slavit až v letním období, aby nám aprílové počasí nezkazilo oslavy.

Současnost SDH

Dne 15. 2. 2000 se konala ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil. Tento sbor založilo 15 občanů pod záštitou obce. Po mnoha letech se tak obnovila tato dávná tradice. Na další schůzi bylo odsouhlaseno ustavení Jednotky požární ochrany. Starostou sboru byl zvolen Jiří Novák a velitelem jednotky Miroslav Vlk. Dne 7. 10. 2000 byl starostou sboru zvolen Ing. Jan Meloun a je jím do...

Historie sboru dobrovolných hasičů

Hospodářské budovy a obytná stavení byla vybudována z borových trámů, měla doškovou a později šindelovou střechu. Během devatenáctého i dvacátého století proto vyhořelo mnoho hospodářství, některá do základu. Stavení č.p. 2 vyhořelo dvakrát, č.p. 9 a 21, v roce 1864 č.p. 16 a 17, v roce 1895 č.p. 13, v roce 1904 č.p. 3, v roce 1902 č.p. 22 a v roce 1921 č.p. 29 a 11. Proto byly později stavěny...