Vybavenost obce

Czech point

Czech Point je nový komunikační systém, který je zaveden v celé ČR a slouží pro veřejnost mimo jiné k zajištění výpisů z katastru nemovitostí, z trestního rejstříku, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, stavu bodového hodnocení řidičů apod.

Také v naší obci jsme tuto prospěšnou službu zavedli pro naše občany. Náklady na pořízení techniky a spojení se systémem byly dotovány financemi ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Pardubice ve výši téměř 80 000,- Kč. Dodavatelem na zřízení pracoviště Czech Point v obci Spojil byla vybrána firma: Jan Koša, počítačové a internetové služby, která spravuje také internetové stránky obce.

Služba byla zavedena již koncem roku 2009, ale naplno začala být využívána až během roku 2010. Za správní poplatek vyhotoví asistentka paní Dana Štěpánková právoplatné doklady z výše uvedených institucí, pro které již občané nemusí zajíždět do Pardubic.

Obecní policie

Protože v obci tu a tam docházelo ke krádežím a přestupkům a po obci se občas pohybovaly neznámé a podezřelé osoby a dozor státní policie nebyl dostačující, rozhodlo se zastupitelstvo obce uvažovat o posílení bezpečnosti a ochrany obce. Již v roce 2004 uzavřela Obec Spojil smlouvu s Obcí Opatovice n. L. o poskytování výkonu služby obecní policií na území obce Spojil. V roce 2005 pak byla uzavřena stejná smlouva s Městem Dašice.

Strážník prováděl kontrolu v obci nepravidelně: ráno, odpoledne i v noci, takže případný lupič neměl jistotu, kdy může být dopaden. Náklady na tuto službu se vrátí obci v podobě vybraných pokut za některé přestupky, a hlavně v podobě klidu a spokojenosti obyvatel, neboť za rok 2005 nebyl nahlášen od občanů jediný případ krádeže v zahrádkách, ve dvorku či domě, na rozdíl od roku předchozího, kdy bylo oznámeno téměř 40 případů. Pravomoci obecních a městských strážníků byly v dalším roce ještě posíleny, což přineslo ještě větší bezpečnost zejména na silnicích.

V roce 2008 se valná hromada Svazku obcí Loučná rozhodla převést institut zřizovatele Městské policie Svazku obcí Loučná na město Sezemice, a to delimitací z města Dašice. Obec Spojil pak uzavřela s Městem Sezemice smlouvu o výkonu služby obecní policie. Obec je tak pod stálým namátkovým dohledem a v případě potřeby větších společenských akcí jsou strážníci k dispozici.

Nové centrum obce

Dne 20. září 2008 bylo za přítomnosti zástupců obce, Pardubického kraje, poslanců Parlamentu ČR, biskupa monsignora Josefa Kajneka a samozřejmě obyvatel obce slavnostně otevřeno nové centrum obce Spojil. Toto centrum bylo vybudováno na ploše bývalé točny MHD a části soukromého pozemku, který obec odkoupila již při budování řadových domů. Celá investice byla pořízena s pomocí finančních prostředků z fondů EU, národních fondů, rozpočtu Pardubického kraje a rozpočtu obce Spojil.

Dominantou návsi se stala fontána, ze které v několika denních časových intervalech tryská voda za doprovodu příjemné melodie. Stane se tak vždy poté, co zvon v kapličce oznámí obyvatelům ráno, poledne či podvečer. Pak ještě třetí hodinu odpoledne a 21. hodinu večer. Večerní vodotrysk je umocněn ještě navíc osvětlením fontány. Okolo fontány se nacházejí dva velké kameny, po kterých rovněž stéká voda a které jsou symbolem dvou vysušených rybníků "Strejček" a "Spojil", na nichž byla obec založena. Plocha fontány je vydlážděna a celý tento odpočinkový park lemují lavičky a záhony s okrasnou zelení.

Druhou dominantou nové návsi zůstala naše historická Lípa svobody, která je ve večerních hodinách rovněž osvětlena zemními světly. Nejen centrální část návsi, ale i okolí kapličky bylo nově upraveno. Prostor kapličky a řadového domu je oddělen zídkou s pergolou, pod kterou si návštěvník obce může odpočinout na lavičce přímo před nově vysazenou Spojilskou lípou života.

Zastávka MHD

Protože rekonstrukcí silnice a otáčky autobusu MHD došlo k likvidaci autobusové zastávky, bylo nutné vybudovat novou. Jako nejlepší místo se jevil prostor vedle obecního úřadu, naproti bytové jednotce B1. Na počátku roku 2008 byla postavena konstrukce a během dubna došlo k pokrytí střechy a zasklení bočních stěn.

Zastupitelstvo obce plánuje instalovat kamerový systém pro zajištění větší bezpečnosti v obci.

Značení ulic

Na začátku dubna roku 2004 se na točně ve Spojilu a na několika dalších místech v obci objevily tabulky s označením názvu ulice. Toto značení bylo realizováno na základě rozhodnutí a schválení zastupitelstva obce na únorovém zasedání.

Siréna

V říjnu roku 2003 byla na návsi instalována siréna, která upozorňuje občany na nebezpečí a zároveň svolává členy jednotky SDH k případnému zásahu.

Označení cyklostezek

Na podzim roku 2003 bylo provedeno osazení cyklistických stezek informačními cedulkami na točně a na výjezdech z obce. Později byla pro ještě lepší orientaci cyklistů instalována na návsi informační tabule cyklostezek celého okolí obce Spojil, přesněji řečeno celé oblasti Svazku obcí Loučná.

Okrasné stromy

Již v roce 1999 byly v naší obci podél silnice směr ulička - Studánka vysázeny okrasné jabloně červenolisté. Po několika letech, kdy se pevně zakořenily a povyrostly, teprve letos Spojil skutečně okrášlily. Červená barva jabloňových květů rozzářila celou ulici a všem kolemjdoucím se při pohledu na tu nádheru zlepší nálada.