Stezka na Dubinu je osvětlena

Pondělí 26. září 2011 se zapíše do historie naší obce zvláštním počinem. Tento den předala dodavatelská firma R.D. Engineering s.r.o. Pardubice zástupcům obce do užívání Orientační solární veřejné osvětlení, které bylo osazeno na spojovací stezce směrem na Dubinu. Jedná se o první veřejné osvětlení tohoto typu a rozsahu v blízkém okolí. Předání se za dodavatele zúčastnil jednatel společnosti pan Lic. Radek Ševc MBA, Mgr. Radim Prchal, manažer společnosti a pan Miroslav Hyšpler, technik společnosti. Za Obec Spojil se předání zúčastnili starosta obce pan Jan Křivka, místostarostka obce paní Miluše Telecká a správce obecního majetku pan Miloš Záleský.

Mnozí z Vás si jistě položí otázku: "Proč zrovna solární osvětlení? Vždyť s tím nejsou žádné zkušenosti?" Ano, i my jsme si tuto otázku položili, neboť jsme si vědomi, že v našich zeměpisných šířkách se jedná trošku o "krok do neznáma". A věřte nebo nevěřte, rozhodování to nebylo lehké. Nakonec jsme zvolili tuto variantu. Vedlo nás k tomu několik důvodů. Jednak pořizovací cena, která je srovnatelná v porovnání s klasickým veřejným osvětlením s kabelovým vedením. V našem případě byla dokonce nižší. Nebyly nutné stavební práce, provozní náklady jsou minimální. Vedle toho to byla i snaha ozkoušet v praxi novou, moderní a perspektivní technologii.

Vzhledem k tomu, že samotné zadání zakázky požadovalo orientační osvětlení, neboť zde není hustý provoz, nelze očekávat, že svítidla budou svítit nepřetržitě. Pracovat budou na principu pohybových čidel a dálkového přenosu signalizace. V klidovém režimu budou svítit modrozelené diody, které mají informativní charakter a osvítí bezprostřední prostor pod svítidly. Při vstupu či vjetí do zorného pole čidla se okamžitě příslušné svítidlo rozsvítí a předá signál dalšímu svítidlu v pořadí. Takto se budou postupně rozsvěcet svítidla před pohybujícím se objektem a ve stanovených časových intervalech se za ním budou vypínat. Tím bude zaručena energetická úspora. Zahájení provozu ukázalo, že do budoucna bude vhodné řešit osazení ještě jednoho svítidla před hranicí katastrálních území obce Spojil a Pardubice – Studánka.