Výstavba rodinných domků

Na základě druhé změny územního plánu obce Spojil byla zahájena individuální bytová výstavba na pozemcích, které jednotliví stavebníci získají koupí od obce. Jedná se o vybudování zhruba 35 rodinných domků na parcelách o průměrné ploše 1000m2. Rodinné domky musí splňovat takové podmínky, aby zůstal zachován ráz venkovského života. V první fázi proběhla pod záštitou obce výstavba inženýrských sítí a komunikace.

Po dokončení těchto prací zahájilo na podzim 2004 prvních 8 majitelů pozemků výstavbu rodinných domků. V průběhu roku 2005 a 2006 byly v lokalitě Morčák dokončeny téměř všechny rodinné domky.