Zprávy SDH obce Spojil – listopad a prosinec 2019

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) v uplynulém období nemusela zasahovat při žádné mimořádné události a neabsolvovala ani žádnou výcvikovou záležitost, pouze byl ve spolupráci s obcí a příslušnými dodavateli řešen nákup 6 ks zásahových oděvů pro jednotku vůči dotaci od Pardubického kraje a také nějakého dalšího vybavení. V polovině prosince jednotka završila celý rok trochu bilančním setkáním v klubovně.

Z činnosti celého Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil coby spolku je třeba za toto období důležité uvést spolupořádání spolu se spojilským Sousedským spolkem velmi významné akce, kterou byla Oslava 30. výročí Sametové revoluce v sobotu 16. listopadu. Ta měla hluboký význam a smysl samozřejmě pro všechny příchozí občany, ale pro nás dobrovolné hasiče ještě více o jeden důvod. Sametová revoluce v roce 1989 - tento zlomový moment našich dějin kromě jiných svobod a příležitostí totiž také umožnil, abychom v roce 2000 po mnoha letech znovu svobodně a zcela nezávisle založili náš dobrovolný hasičský sbor. Pro tuto krásnou oslavu hasiči pořídili slavnostní květinu, kterou starosta SDH pietně položil u Lípy Svobody spolu se zástupcem Sousedského spolku. Následně u byly zapáleny i svíčky, které pak byly zapalovány i všechny následující dny až do 27. listopadu čili do výročí generální stávky provedené téměř v celém tehdejším Československu. Hasiči pomohli s technickou přípravou celé akce, organizací v jejím průběhu a pochopitelně i následně s balením a úklidem. Akce měla pěkný kulturní program naplněný vystoupením zpěvačky Ivety Aman a imitátora Václava Faltuse a jsme rádi že byla velmi úspěšná, protože jí navštívilo více než 80 lidí.

Koncem listopadu se konala schůze Valné hromady sboru, která projednávala situaci kolem budoucí plánované rezignace Ing. Jana Melouna na funkci starosty a pokladníka spolku SDH Spojil, ale nedospěla k reálnému závěru. Protože je tato záležitost nadále v řešení, tak se jí bude zabývat následující výroční valná hromada, která určí další postup.

Další akcí pořádanou Sousedským spolkem Spojil, kterou jsme podpořili, byla Prodejní výstava vánočních dekorací (vyrobených vlastnoručně členkami tohoto spolku) pořádaná v neděli 1. prosince v rámci zahájení Adventu ve Spojile a slavnostního rozsvěcení obecního vánočního stromku a vánočního osvětlení na návsi. Zakoupením těchto vánočních dekorací návštěvníci přispěli na dětský mobilní hospic. Hasiči samozřejmě jako obvykle pomohli s technickou přípravou celé akce a následně s balením a úklidem, navíc pro návštěvníky zajistili k občerstvení zdarma různé slané sušenky a keksy - jako takovou protiváhu či doplněk ke sladkým zdobeným perníčkům zdarma od obce a sousedského spolku.

Poslední letošní akcí, kterou náš sbor podpořil byla Mikulášská nadílka pro děti ve čtvrtek 5. prosince, kdy jsme ve spojilském sportovním areálu vytvořili "peklo", které mohli rodiče hned po mikulášské besídce v altánu ukázat těm zlobivějším dětem jako výchovný prostředek. U pekelného ohně a u kouřícího kotle na hříšníky řinčeli řetězy a hromově hartusili dva děsiví čerti Krampusové, kterým sekundovali další dva topiči. Tento nevšední zážitek jistě dopomůže i těm největším zlobivcům k polepšení.