Svatováclavská mše svatá - 28. 9. 2019

Autor: TK

Letos 28. září svátek Svatého Václava připadlo na sobotu. Počasí se vydařilo, doslova lákalo k výletu do přírody, užít si čistého vzduchu, posílit fyzičku, nebo jen odpočinout, vidět něco nového či navštívit známé či chalupu. Někdo vyrazil na pouť do Staré Boleslavi, někteří poutníci dorazili na Mši do naší Spojilské kapličky.

Bohoslužba slova začala jako obvykle ve čtvrt na čtyři, po utichnutí zvuků fontány v centru obce.

Po čtení z knihy Moudrosti, které bylo zakončeno slovy: „Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky. ˮ, jsme se zaposlouchali do srdečných slov otce Filipa.

Po bohoslužbě slova následovala bohoslužba oběti, na jejimž konci jsme si společně za doprovodu elektrických varhan zazpívali slavnostní chorál „Svatý Václaveˮ. Opět jsem si uvědomil, jak je tato píseň neuvěřitelně nadčasová, píseň, které mě vždy dodá spoustu energie, je pro mě inspirací a vždy mě zaujme něčím novým, stále živým.

Dá-li Pán Bůh, tak za rok zase na viděnou.