Tříkrálová sbírka - 6. 1. 2019

Autor: Tomáš Kučera

Již po několikáté prošli 6. ledna tři králové i naší obcí. Zastavovali se u nejedněch dveří jednotlivých domů, kde byli často již vyhlíženi, aby zazpívali koledu, pozdravili obyvatele, či symbolickým nápisem K+M+B+2019 (zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu) předali požehnání jejich domu.

Obyvatelé naopak malé tři krále často obdarovali něčím sladkým na posilněnou.

Občané naší obce byli letos opět štědřejší než loni. V tříkrálové sbírce bylo ve Spojile vybráno úctyhodných 23.331,- koruna. Všem dárcům i koledníkům patří srdečné díky za jejich štědrost, otevřené srdce a chuť udělat něco pro dobrou věc.