Spojilská náves opět ožila - 28. 8. 2015

Přidáno: 15. září 2015

Autor: Božena Melounová

Naše krásně upravená náves se líbí nejen místním obyvatelům, ale je často obdivována návštěvníky a kolemjdoucími. Proto není divu, že si ji jako prostor pro jedno ze svých zastavení, po předchozí dohodě s paní starostkou, vybrala i škola Svítání z Pardubic.

Jak se vše vlastně událo? V pátek ráno 28. srpna 2015 v osm hodin vyrazilo celkem 85 účastníků pedagogického setkání školy Svítání na cestu od budovy školy Svítání do spojilského sportovního areálu. Kromě pedagogů školy se účastnili tohoto pochodu také asistenti a jiní zaměstnanci školy a pomocní pracovníci. Jejich cesta směřovala přes Studánecký les ke spojilskému rybníčku, kde proběhla také jedna ze soutěží. Poté se stala centrem dění naše náves. Zde se uskutečnila soutěž v tanci s pingpongovým míčkem mezi čely. V parném dni přišlo v poledne všem velmi vhod malé ochlazení vodou z fontány. A to už se všichni rychle s námi loučili a odcházeli do konečného cíle své cesty – do spojilského sportovního areálu, kde je čekal oběd a další zábava.

Je nám všem velmi milé, že naše náves neslouží jen pro každodenní potěšení místních obyvatel, ale že je také vyhledávaná pro svou jedinečnou atmosféru přespolními návštěvníky.