Tříkrálová sbírka - 12. 1. 2020

Autor: TK

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První ročník sbírky proběhl již v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V roce 2020 slaví sbírka 20. výročí.

Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit, a k dalšímu rozvoji charitních služeb.

Sbírka přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle mohou zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti. Právě to je největším posláním sbírky, setkávání lidí, napříč generacemi, zapojení se do řetězu lidské solidarity.

V Královehradecké diecézi jsme měli letos možnost potkat koledníky s pokladničkami v ulicích od 4. do 12.ledna. Ve Spojile koledníci vyrazili k Vašim domovům až v neděli 12.ledna v odpoledních a podvečerních hodinách.

Děkujeme všem, kteří nám otevřeli dveře do svých domovů, děkujeme za Vaše vlídná přijetí, otevřená srdce a Vaši štědrost, díky které jsme vybrali 24 147 korun. Vybrané prostředky budou Oblastní charitou Pardubice použity především na rozšíření sociálně akvizičních služeb, pomoci pěstounům a podporu mobilního hospice.