Zastupitelé obce

 • Radka Ministrová, starostka obce, člen zastupitelstva
 • Ing. Tomáš Kučera, místostarosta obce, člen zastupitelstva
 • Ing. Diana Houdová, člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
 • Mgr. Daniel Přibyl, člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru
 • Dana Štěpánková, člen zastupitelstva
 • MUDr. Karel Mencl, CSc., člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru
 • MVDr. Svatopluk Rozsypal, člen zastupitelstva
 • Jan Matěj, člen zastupitelstva

Předsedové a členové výborů

Finanční výbor

 • Ing. Diana Houdová, předseda výboru
 • Ing. Miloslav Zavoral, člen výboru
 • Ing. Lenka Chlostová, člen výboru
 • Ing. Zdeněk Nedvěd, člen výboru
 • Barbora Kadaňová, člen výboru

Kontrolní výbor

 • Mgr. Dan přibyl, předseda výboru
 • Jan Štěpánek, člen výboru
 • MUDr. Karel Mencl, člen výboru
 • Vladimír Kostelecký, člen výboru
 • Ing. Jaroslav Jandl, člen výboru

Předsedové a členové komisí

Komise stavební a územně plánovací

 • Lucie Naili, předseda komise
 • Ing. Ivan Vrabec, člen komise
 • Jan Matěj, člen komise
 • Ing. Jaroslav Jandl, člen komise
 • Miroslav Doležal, člen komise

Komise pro občanské záležitosti, kulturu a sport

 • Dana Štěpánková, předseda komise
 • Luděk Čermák, člen komise
 • Ladislav Ministr, člen komise
 • Miroslava Čápová, člen komise
 • Libor Kment, člen komise
 • Ing. Jiří Netušil, člen komise

Komise pro dopravu, bezpečnost a životní prostředí

 • Milan Beránek, předseda komise
 • Alena Zacharová, člen komise
 • Jiří Novák, člen komise
 • Milan Pavlík, člen komise