Formuláře

Místní poplatky

Název a anotace

Závazná objednávka odpadových služeb - registrační formulář.pdf [PDF dokument, 294 kB]

Registrační formulář k OZV - poplatek dle zakona o odpadech pro 2021.pdf

TKO - ohlášení vlastnictví stavby za účelem platby [PDF dokument, 94 kB]

Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku [PDF dokument, 153 kB]

Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku (dědické řízení) [PDF dokument, 156 kB]

Přihlášení psa [PDF dokument, 140 kB]

Odhlášení psa [PDF dokument, 85 kB]

Osvobození od místního poplatku ze psů [PDF dokument, 96 kB]

Evidence obyvatel

Název a anotace

Návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu [PDF dokument, 125 kB]

Silniční správní úřad

Název a anotace

Žádost o povolení zřízení nového sjezdu na místní komunikaci [PDF dokument, 92 kB]

Žádost o zvláštní užívání komunikace [PDF dokument, 101 kB]

Umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech (§ 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Kácení stromů

Název a anotace

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les [PDF dokument, 168 kB]