Územní plán obce

Vloženo

Název a anotace

21. května 2015

Změna č. 1 Územního plánu Spojil [PDF dokument, 3,56 MB]

25. září 2013

Zpráva o uplatňování územního plánu Spojil [PDF dokument, 58 kB]

Vyhodnocení po projednání zprávy o uplatňování ÚP Spojil - vyhodnocení stanovisek a připomínek

25. září 2013

Zpráva o uplatňování územního plánu Spojil za období 2009-2013 [PDF dokument, 153 kB]

19. června 2012

Územní plán obce Spojil (text) [PDF dokument, 250 kB]

19. června 2012

Odůvodnění územního plánu (text) [PDF dokument, 344 kB]

19. června 2012

Koordinační výkres [PDF dokument, 835 kB]

19. června 2012

Výkres širších vztahů (podrobná mapa) [PDF dokument, 47,23 MB]

19. června 2012

Předpokládané zábory územního fondu (výkres) [PDF dokument, 768 kB]

19. června 2012

Výkres základního členění území [PDF dokument, 714 kB]

19. června 2012

Hlavní výkres [PDF dokument, 809 kB]

19. června 2012

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (výkres) [PDF dokument, 639 kB]