Úřední deska

Vyvěšeno od

Vyvěšeno do

Název a anotace

26. května 202220. července 2023

Potřebný počet voličů na peticích podporující případnou kandidaturu NK nebo SNK [PDF dokument, 70 kB]

26. května 202220. července 2023

Seznam obecních úřadů, kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznam obcí, ze kterých se KL podávají Magistrátu města Pardubic [PDF dokument, 77 kB]

25. května 202220. června 2022

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2021 s přílohami [PDF dokument, 2,16 MB]

24. května 202231. ledna 2023

Rozpočtové opatření č. 203/2022 v kompetenci starostky obce [PDF dokument, 99 kB]

23. května 20221. června 2022

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Spojil [PDF dokument, 50 kB]

23. května 20221. června 2022

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Spojil [PDF dokument, 73 kB]

30. dubna 202230. července 2022

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. [PDF dokument, 204 kB]

4. dubna 202230. června 2022

Výkaz zisku a ztráty 2021 [PDF dokument, 109 kB]

4. dubna 202230. června 2022

Inventarizační zpráva rok 2021 [PDF dokument, 149 kB]

4. dubna 202230. června 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 [PDF dokument, 687 kB]

4. dubna 202230. června 2022

Rozvaha [PDF dokument, 114 kB]

4. dubna 202230. června 2022

Příloha [PDF dokument, 120 kB]

4. dubna 202230. června 2022

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 [PDF dokument, 124 kB]

31. března 202231. ledna 2023

Rozpočtové opatření č. 1/2022 v kompetenci ZoS [PDF dokument, 144 kB]

31. března 202231. ledna 2023

Rozpočtové opatření č. 202/2022 v kompetenci starostky obce Spojil [PDF dokument, 141 kB]

16. března 202231. ledna 2023

Rozpočtové opatření č. 201/2022 v kompetenci starostky obce [PDF dokument, 150 kB]

17. února 202217. února 2032

Úřad pro zastupovaní státu ve věcech majetkových [PDF dokument, 343 kB]

4. února 20221. března 2023

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2021 [PDF dokument, 112 kB]

20. ledna 202220. června 2022

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. [PDF dokument, 232 kB]

18. listopadu 202131. prosince 2025

Schválený střednědobý výhled obce Spojil do roku 2025 [PDF dokument, 130 kB]