Czech POINT

CzechPoint

Obec Spojil jakožto kontaktní místo veřejné správy nabízí služby Czech POINT. Czech POINT je zkratka pro Český podací ověřovací informační národní terminál. Tento terminál zprostředkovává občanům komunikaci s informačním systémem veřejné zprávy. V praxi především umožňuje občanům snadno a rychle získat řadu úředních dokumentů.

Czech POINT aktuálně poskytuje tyto služby:

 • výpis bodového hodnocení řidice,
 • výpis z insolvenčního rejstříku,
 • výpis z katastru nemovitostí,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • výpis evidence rejstříku trestů fyzických osob,
 • výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob,
 • výpis z živnostenského rejstříku,
 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
 • podání registrace do Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH,
 • autorizovaná konverze dokumentů,
 • agenda datových schránek (zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových).

Dále jsou dostupné základní registry, které umožňují získat následující výpisy či podat žádosti:

 • výpis údajů z registru obyvatel,
 • výpis údajů z registru osob,
 • veřejný výpis údajů z registru obyvatel,
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel,
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel,
 • žádost o změnu údajů v registru osob,
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě.

Pracoviště Czech POINT také provádí ověřování listin a podpisů.
Czech POINT lze využít v úředních hodinách obce Spojil.