Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název

  Obecní úřad Spojil

 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Poštovní adresa

   Obecní úřad Spojil
   Na Okrajích 100
   530 02  Spojil

  • 4.2 Adresa pro osobní návštěvu

   Obecní úřad Spojil
   Na Okrajích 100
   530 02  Spojil

  • 4.3 Úřední hodiny
  • 4.4 Telefonní čísla

   Pevná linka: (+420) 461 100 077

  • 4.5 Faxová čísla
  • 4.6 Adresa internetové stránky

   http://www.spojil.com

  • 4.7 Adresa e-podatelny

   podatelna@spojil.com

  • 4.8 Další elektronické adresy

   info@spojil.com

  • 4.9 Datová schránka

   mxnb46j

 • 5. Bankovní spojení

  Číslo účtu: 1205464399, kód banky: 0800

 • 6. IČ

  00190900

 • 7. DIČ

  neplátce

 • 8. Dokumenty a závazné předpisy
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací
 • 14. Předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 14.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.