Výběrové řízení - smlouvy

Vloženo

Název a anotace

22. srpna 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Odpočinková zóna na náměstí - příloha č.4, Návrh SOD [DOCX soubor, 23 kB]

22. srpna 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Odpočinková zóna na náměstí - příloha č.3, Výkaz výměr [ZIP archiv, 19 kB]

22. srpna 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Odpočinková zóna na náměstí - příloha č.2, Čestné prohlášení - základní způsobilost [DOC dokument, 39 kB]

22. srpna 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Odpočinková zóna na náměstí - příloha č.1, Krycí list nabídky [DOCX soubor, 17 kB]

22. srpna 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Odpočinková zóna na náměstí - výzva 2 [DOC dokument, 82 kB]

30. června 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Odpočinková zóna na náměstí - technická zpráva a výkresová dokumentace [ZIP archiv, 8,94 MB]

30. června 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Odpočinková zóna na náměstí - příloha: základní způsobilost [DOC dokument, 37 kB]

30. června 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Odpočinková zóna na náměstí - příloha: výkaz výměr [ZIP archiv, 15 kB]

30. června 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Odpočinková zóna na náměstí - výzva [DOC dokument, 81 kB]

1. srpna 2018

Smlouva o dílo [PDF dokument, 1,96 MB]

Oprava místní komunikace

7. listopadu 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu - protipovodňová opatření obce Spojil [PDF dokument, 6,27 MB]

Obsahuje: Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, projektová dokumentace, obchodní podmínky, smlouva o dílo, prohlášení o splnění základní způsobilosti, stanovisko HZS, výkaz výměr, krycí list.

7. prosince 2016

Poptávka na dodávku LED svítidel. [PDF dokument, 219 kB]

7. prosince 2016

Poptávka na demontáž stávajících svítidel a montáž nových LED svítidel. [PDF dokument, 216 kB]

6. prosince 2016

Poptávka. [PDF dokument, 188 kB]