Vstup do areálu

Ke stažení

Návštěvní řád sportovního areálu [PDF dokument, 47 kB]

Ceník pronájmů sportovního areálu [PDF dokument, 37 kB]

Občané obce Spojil mohou využívat areál k individuálnímu sportovnímu nebo kulturnímu vyžití.

Informace o případném pronájmu či rezervaci na telefonu 605 251 840.

Dle nařízení Obecního úřadu Spojil je k individuálnímu vstupu do sportovního areálu potřeba zakoupit elektronický čip. Obecní úřad Spojil upozorňuje všechny zájemce o vstup do areálu sportovního zařízení obce, že je nutné si za tímto účelem zakoupit elektronický čip. Občané obce Spojil straší 18 let ho mohou získat na Obecním úřadě v době úředních hodin, a to po vyplnění žádosti a zaplacení poplatku 100,- Kč.

Obecní úřad v této souvislosti rovněž upozorňuje, že jakékoli neoprávněné vniknutí do sportovního areálu za pomoci násilí na vstupním zařízení bude kvalifikováno jako hrubý přestupek a dotyčné osobě hrozí finanční postih plus náklady spojené s opravou poškozené věci.