Catering

CateringCatering

Klubovna slouží prioritně jako služba občanům obce, tedy pro účely obce, její občany a spolky a zájmová sdružení působící v obci Spojil a vykonávající činnosti ve prospěch obce a jejích občanů.

Klubovna je přístupná veřejnosti v rámci provozu veřejného dětského hřiště ve sportovním areálu.

Klubovnu může obec Spojil využívat pro krátkodobé pronájmy občanům obce Spojil pro nekomerční účely, podnikatelským subjektům provozujícím cateringové služby nebo stánkový prodej a mimospojilské veřejnosti na základě individuální dohody a dle Ceníku pronájmů.