Podání žádosti

Žádosti a jiná podání určená pro Obecní úřad Spojil se doručují:

  • poštou na adresu Obecní úřad Spojil, Na Okrajích 100, 530 02  Spojíl
  • osobně na Obecním úřadě Spojil, Na Okrajích 100, 530 02  Spojíl
  • elektronicky s el. podpisem na adresu elektronické podatelny: podatelna@spojil.com
  • elektronicky na adresu datové schránky: mxnb46j