1. adventní neděle - 1. 12. 2019

Autor: AVE

„Slyšíš? Za dveřmi třepotají andělská křídla. Potichoučku! Ať ho nevyplašíme! To Ježíšek chystá dárečky.“

Rozzářené dětské oči se dívají a sledují moje ústa, těší se a představují si, co asi za dárečky ten Ježíšek chystá. Posloucháme, jak venku hraje hudba. To se na návsi sešli lidé, aby se zaposlouchali do dětského zpívání a přivítali první adventní neděli: „Byla cesta, byla ušlapaná. Kdo ju šlapal, kdo ju šlapal. Matka Krista Pána, “ zpíval sbor ze Studánky.

Hančin stánek se svařeným vínem voní už z dálky, místostarosta Tomáš Kučera přiblížil adventní čas…“aby byl jako hodiny, protože můžeme věnovat svůj čas člověku, který na to již dlouho čeká, aby pro nás advent byl klíči, které mohou otevřít místo v srdci, které bylo dlouho zabouchnuté, uzamčené.“ Na adventním věnci pak starostka Radka Ministrová zapálila první svíčku a rozezněl se zvon kapličky. Děti pelášily k rozsvícenému stromečku a zblízka zkoumaly měnící se barvy světýlek.

„Maminka ho hlídá, zpívej, když bludná hvězda září, tiše padá sníh,“ notovali zpěváčci. Stánek Sousedského spolku nabízel mimo perníčků i ozdobené adventní věnce a cestou domů lákala na svařené víno mimořádně otevřená hospůdka U Pařezu.