Posezení s českou písničkou - 6. 10. 2019

Autor: MUDr. Karel Mencl

Den dříve narozených je v kalendáři označován jako Mezinárodní den seniorů a byl mu vyhrazen termín 1. října. No budiž, detaily slova senior nebudeme rozebírat. V každém případě se Sousedský spolek Spojil spolu s Hasiči obce Spojil domluvili na společné akci, která by z tohoto dne udělala možnou tradici. Je pravda, že jsme každý trochu jiný, že každý posloucháme různé hudební žánry, ale jako české patrioty nás všechny spojují hezké české lidové písničky. Proto jsme se rozhodli pro hudební produkci, kterou jsme nazvali "Posezení s českou písničkou", pozvat Pardubickou šestku, a aby to nebylo jenom o písničkách, tak i baviče a imitátora Pavla Kopeckého. Ten nám však na poslední chvíli onemocněl a jen díky pohotové reakci kapely, která s sebou přivezla rovnocennou náhradu, nebyly ztraceny vtípky a historky všeho druhu. A aby se lépe poslouchalo a relaxovalo, připravily naše drahé polovičky ze Sousedského spolku sladké i slané zákusky a místopředseda spolku uvařil pro účastníky vymazlený guláš. Všem, kdo se o zdárný průběh odpoledne nezištně starali, patří náš veliký dík a úcta. To také našim hasičům, kteří se účastnili osobního pozvání účastníků. Dík patří také Obci Spojil, která hudební produkci podpořila finančně a paní starostce, která na základě žádosti šéfa hasičů pro akci zajistila přítomnost defibrilátoru. Naštěstí jsme ho nepotřebovali a mohli vrátit "nerozbalený".

A pak přišel den D, kterým byla neděle 6. října 2019. I když členové Spolku a Hasičů osobně zvali všechny dříve narozené a to od 65 let výše, tak nás překvapila a troufám si říci, že velmi mile překvapila vysoká účast spojilských sousedů, kterých se sešlo kolem padesáti a bylo tak nutné v altánu poněkud přeorganizovat místa k sezení. Ti mladší návštěvníci, kteří také přišli na oslavu, a doplnili stav hostů na 60, pak byli nuceni vzít za vděk trochu improvizované sezení v klubovně areálu. Vše se snad podařilo k obecné spokojenosti a úderem čtrnácté hodiny zazněly první písničky. Předsedové obou spolků pak přivítali návštěvníky a sdělili potřebné informace k průběhu nedělního odpoledne. Ještě než se však zábava rozproudila naplno, uctili přítomní památku zesnulého Karla Gotta silným potleskem. A pak přišly téměř dvě hodiny českých písniček a vtipkování. Když jsem sledoval tváře návštěvníků, nikde jsem neviděl zachmuřenou líc, ale jen jasné oči a rty, které zpívaly právě hranou písničku. A když bylo dohráno, řada odcházejících "dříve narozených" hostů si akci velmi pochvalovala. Tak sousedi a přátelé, příští rok si to zopakujeme? Co Vy na to? Bude Vám vyhovovat neděle 4. října 2020 od 14 hodin? Jako připomínka je to zapracováno do Spojilského kalendáře. Bude dobré si u tohoto data udělat veliký puntík, nebo rovnou vykřičník. Už teď se na Vás těšíme.