Čarodějnický slet - 30. 4. 2019

Autor: Ing. Jan Meloun

Filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích odkud nám pravděpodobně tento obyčej doputoval. Poslední den v dubnu tedy znamená, že se všechny čarodějnice dostaví na své každoroční setkání – v jejich případě na „slet“. Stejně tak tomu bylo i letos v úterý 30. dubna, kdy se k nám odpoledne do sportovního areálu ve Spojile slétlo na svůj sněm více než 50 dětských čarodějnic a čarodějů od těch batolecích až po školní mládež. Tady je přivítali coby hlavní pořadatelé hasiči ze spojilského Sboru dobrovolných hasičů v čele se svým starostou a velitelem Honzou Melounem, který se ujal moderování celé této události. Dále zde na tuto mladou čarodějnickou partu čekalo dalších patnáct dospělých čarodějnic v čele s vrchní čarodějnicí Madžikou Baziliškovou (zvanou též Mirka Čápová), které měly spolu s hasiči zasvětit přítomnou omladinu do všech tajů, kouzel a jiných čarodějnických dovedností.

Úderem páté hodiny odpolední nastalo to správné rejdění a soutěžení. Každou soutěžní disciplínu dozorovali hasiči nebo zkušené a znalé čarodějnice, kteří však všichni dovedli nejen poradit, ale za správné provedení úkolu i náležitě odměnit sladkostmi mnoha různých druhů, barev a chutí. Velká legrace byla při skákání v pytli, ale ani této obtížné soutěže se nikdo nezalekl. Jako obvykle byla značná tlačenice u hašení požáru, lépe řečeno shazování plechovek proudnicí. Za pomoci silných paží hasičů a především svých rodičů natlakovali čarodějničtí soutěžící džberovky, aby proud vody z hadice náležitě zasáhl cíl. Samozřejmě že v rámci leteckého výcviku bylo zapotřebí i prolétnout s koštětem přes překážky – tuto disciplínu si jako jedinou mohli vyzkoušet i dospěláci, ovšem podmínkou pro ně bylo mít čarodějný úbor (kdo neměl, půjčili jsme mu jej) a před letem natankovat správné letecké palivo neboli dát si panáka žlutého (slabší) nebo modrého (silnější) alkoholického nápoje. Za odměnu pak na rozdíl od dětí dospěláci nedostali sladkosti, ale byl jim vystaven na řízení koštěte letecký průkaz. Další oblíbenou disciplínou bylo střílení ze vzduchovky na terče s obrázkem čarodějnice, které si mohli zájemci odnést na památku. Kromě těchto trochu náročnějších disciplín si soutěžící čarodějnice vyzkoušely svou šikovnost, zručnost a důvtip, když musely přitažením dostat k sobě brouka na magnetu po plechové podložce, trefit míček do proutěné nůše, šoupnout míček do trubky a stihnout ho chytit na jejím druhém konci a samozřejmě také uvařit čarodějný lektvar ze vzácného hmyzu ve speciálním tyglíku. Chytrost a své umělecké vlohy mohli všichni z mladé čarodějnické bandy uplatnit také při skládání čarodějného puzzle a vybarvení čarodějnických omalovánek. Po celou dobu soutěží i po jejich skončení probíhalo na ohýnku opékání vuřtíků, které měli všechny děti od obce zdarma.

Když se čarodějnice a čarodějové do sytosti vydováděli, nastala kolem sedmé hodiny ta správná chvíle na skupinovou fotku a hned poté na čarodějnické rejdění, tančení a hopsání na parketu. Za reprodukované hudby skupiny THK, která celé sobotní odpoledne doprovázela hudební kulisou, udávalo několik starších kolegyň čarodějnické mládeži takt k veselému tanci a také rejdění hada po hřišti. Za úspěšné zvládnutí všech čarodějných disciplín i veselé tancování dostali všichni od hasičů krásnou perníkovou čarodějnici (ty vlastnoručně vyrobily Mirka Čápová, Iveta Kmentová a Iveta Lohnerová) a dále obdrželi na památku čestné uznání od zkušební komise, kterou tvořilo duo Madžika Bazilišková a Mgnfc. Malleus Malleffic. Poté kolem půl osmé následoval zlatý hřeb programu především pro děti i dospěláky a tím bylo zapálení krásné figuríny čarodějnice na hranici, kterou nachystali hasiči předem již v neděli. Zapálení se ujal v zásahové uniformě a přilbě velitel družstva Jirka Novák a umožnil tak všem přihlížejícím pěknou ohnivou podívanou. Tím že se vše odehrávalo za plotem byla bezpečnost dětí bez problému zajištěna. Ohnivá hranice mizela postupně i po setmění skoro dvě hodiny a spolu s ní začaly mizet na kutě i děti a tak se zábavy chopili především dospělí. Krátce po osmé hodině rozjela svou živou hudební produkci skupina Pub Session Country Band, jejíž samotný název vystihuje jaký byl repertoár – ano samozřejmě to byla hudba stylu country, folková a trampská. Tato kapela pod vedením vzadu za bicími usazeného Honzy Štěpánka hrála naprosto skvěle a to nejen k poslechu, ale i k tanci – čehož mnozí velmi rádi využili a výborná zábava v příjemné atmosféře pokračovala až téměř do půlnoci.

Závěrem ještě uveďme, že celkem jsme při této události napočítali téměř 70 dětí (z toho více než 40 jich mělo čarodějnický kostým) a společně s jejich rodiči a dalšími dospěláky se celkový počet lidí odhaduje na více než 300, což je jistě velmi potěšující. Na letošním vydařeném čarodějnickém sletu mělo velkou zásluhu nejen krásné počasí, ale hlavně pilná práce organizátorů jak při poctivé přípravě již předchozí neděli, tak především přímo v den akce, za což jim všem náleží velké poděkování. Proto mi dovolte vyjádřit touto cestou velkou úctu a upřímné poděkování všem zapojeným dobrovolným hasičům, všem dospělým čarodějnicím pod vedením Mirky Čápové, Hance Hartmanové za pomoc s přípravou akce, výše uvedeným tvůrkyním krásných perníkových čarodějnic a samozřejmě starostce Radce Ministrové a obci Spojil za poskytnutou podporu. Děkujeme rovněž skupině THK Honzy Kosteleckého a ještě jednou tleskáme Honzovi Štěpánkovi i celé kapele PSCB. Náš dobrovolný hasičský sbor pořádal letošní „Čarodky“ poprvé v roli hlavního organizátora a nebylo to jednoduché, ale věřím že se nám to všem zapojeným pořadatelům povedlo na jedničku a jak přítomné děti tak rodiče si vše užili a budou mít na tento den milé vzpomínky.

Ke stažení