Křížová cesta - 19. 4. 2019

Autor: Tomáš Kučera

Nadešel čas Velkopáteční, který jsme si opět připomněli Křížovou cestou.

Za krásného slunného rána rychle roznést obrázky na jednotlivá zastavení, pak připravit kříž, na začátek cesty připravit obrázky připomínající jednotlivé události Svatého týdne, do Kapličky schovat včera napečené Jidášky a už přicházejí první poutníci.

Za zvuku písně "Byl jsi tam ...", klapání klapaček a řehtaček neseme kříž a procházíme postupně křížovou cestu. U jednotlivých zastavení krátká modlitba a připravené čtení, které si rozebraly sami děti.

Jako obvykle končíme u "okénka" kapličky - pro dnešní den symbolického hrobu Ježíše Krista.

Společné foto na náměstí, "posilnění Jidáškem ulepeným od medu", a usměvavé tváře malých poutníků již vyráží s rodiči za dalším dobrodružstvím.

Děkuji všem účastníkům za hojnou účast, sešlo se nás 70, a dá-li Pán Bůh, tak za rok opět na viděnou.