Zapálení 2. adventní svíce - 9. 12. 2018

Autor: Tomáš Kučera

Sešlo se nás o poznání méně než minulý týden, zapálili jsme první i druhou svíci za zpěvu písně Advent, advent a vydali se na kus řeči a svařák do sportovního areálu.

Trocha připomenutí:

První adventní neděli, zapalujeme první (fialovou) svíčku. Tato svíčka se obvykle nazývá „svíčka proroků“ na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Svíčka představuje naději a očekávání, očekávání příchodu Mesiáše - Ježíše Krista.

Druhou neděli adventní, zapalujeme druhou (fialovou) svíčku. Tato svíčka obvykle reprezentuje lásku. Některé tradice ji označují jako svíčka „betlémská“, která symbolizuje Kristovy jesle.

Na třetí adventní neděli, nazývané Gaudete (radostná) zapalujeme třetí - růžovou, nebo růžově svítící svíčku. Tato růžová svíčka se obvykle nazývá „pastýřská“ a představuje radost.

Poslední (fialová) svíčka, kterou zapalujeme na čtvrtou neděli, je nazývána „andělská“ svíčka a představuje mír a pokoj.