Vánoční floristika - 1. 12. 2018

Autor: AVE

Napadl bílý sníh a doba adventu klepe na dveře, vůně čerstvě pořezaného chvojí připomíná čas letních dní a životní sílu. Teplo u krbu a srdce v poklidném rozjímání dávají čas k pomalému uzavírání celého roku s nadějí na nový začátek.

V sobotu 1. prosince byl zasněženým ránem přivítán poslední měsíc v roce a ve sportovním areálu se opět po roce sešlo k přípravě vánočního zdobení stolů, dveří i vrátek asi patnáct žen a jeden mladík. Tentokrát se dala děvčata hned do práce, chodba do tělocvičny byla zaplněná neuvěřitelným množstvím větviček různých druhů. Tis, smrček, borovice, túje, jejichž silice se v teple lahodně rozlévaly vzduchem a něžně štípaly do nosu, připomínaly blížící se Vánoce.

Stálá návštěvnice a specialistka nejen na vánoční floristiku zahájila „kurz zdobení“ krátkým vyprávěním o adventních úpravách věnců a jejich symbolech, z nichž mne nejvíce zaujalo pojetí bílé barvy svíček na adventním věnci zapalovaných za mrtvé, což je z mého pohledu poněkud mylná představa, už jenom z toho důvodu, že křesťanské Vánoce jsou o oslavách zrození Ježíše Krista a bílá svíce se zapaluje za jeho narození a neposkvrněnost Panny Marie. Ovšem symbolika Vánoc má své kouzlo bez nutnosti diktátu. Takže pokud budeme dávat ozdoby i na hrob, jistou paralelu bych viděla i ve spojení s bílou barvou za mrtvé, která je symbolem smrti hlavně v Indii.

Co se týče barev, je pro křesťanskou oslavu adventního času typická především barva fialová, která je pro tento čas barvou pokání a postu s očekáváním příchodu Ježíše Krista na svět. Fialové jsou tak svíce i na adventním věnci, jejichž počet se různí a nemusí být vždy jen čtyři. Na třetí adventní neděli se obvykle zapaluje růžová svíce, která má upozornit na blížící se příchod narození Ježíše a je zasvěcena přátelství. Čtvrtou adventní neděli se zapaluje svíce opět fialové barvy a po setmění i svíce bílá, jako symbol zrození Krále. Tudíž na klasickém adventním věnci by mělo být svíček pět, tři fialové, jedna růžová a jedna bílá.

Většina komerčních věnců má svíčky čtyři, což symbolizuje čas, který odpovídá počtu nedělí od počátku adventu do příchodu Štědrého dne. Variant uspořádání svíček na věnci je mnoho a liší se jak vírou a vyznáním, tak pojetím rodiny, která tradice uchovává podle svých představ, jimž se meze nekladou.

Kruhový věnec ozdobený chvojím je symbolem života, věčnosti a jednoty. Není nic krásnějšího, než když se na Vánoce sejde celá rodina, v poklidu zasedne ke štědrovečerní večeři a někde v dálce zazvoní zvoneček.

Takže, ať se všem povede nazdobit nejen vánoční tabuli dle svých možností krásně a požehnané svátky všem bez rozdílu.

Použité zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_věnec