Tříkrálová sbírka - 8. 1. 2017

Přidáno: 18. ledna 2017

Autor: KK

Letošní Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci v neděli 8. 1. 2017. Po 14. hodině vyrazila početná skupinka koledníků z ulice Na Strejčku. Řádně ustrojeni, vybaveni teplým čajem, domácím chlebem, svěcenou křídou, kalendáři, nezbytnými pokladničkami, dobrou náladou a s naladěnými hlasy jsme opustili tepla našich domovů a vyrazili do ulic. K členům rodiny Kučerovic se přidal Ivo Nedvěd a Tereza Zemanová (rozená Melounová). Rozdělili jsme se na 2 menší skupiny, abychom prošli naši obci rychleji. Ve stejném čase vyrazila další skupina koledníků z náměstí. Tvořila ji rodina Kuhnova, později se k nim připojili kluci Mašínovi. Ve večerních hodinách vyrazila na Tříkrálovou koledu k sousedům poslední skupina koledníků rodiny Plecháčkovy.

Zvonili jsme, zpívali, přinášeli Boží požehnání do Vašich domovů. Sousedé, kteří byli již předem informováni, nás očekávali, otvírali nejen dveře a branky svých obydlí, abychom jim mohli vepsat ono posvěcené K+M+B 2017 (Ježíš ať žehná tomuto příbytku po celý rok 2017) na veřeje, ale zaposlouchali se do textů písně, otevřeli svá srdce (i peněženky), štědře nás obdarovávali. Procházeli jsme ulicemi Okružní, Na Okrajích, Pod Hrází, Zahradní, došli i do Apolenky. Světla kvapem ubývalo a Charitní pokladničky těžkly Vašimi dary. Pokračovali jsme dále ulicí Na Okrajích a navštívili i obyvatele nově postavených domů (pokud jsme našli fungující zvonky), v ulici Na Morčáku nás také očekávali, zastavili jsme se ve sportovním areálu. Vše jsme stihli obejít ještě před tím, než zvon na naší kapličce ohlásil 18 hodin. Po cestě domů jsme navštívili poslední domy na naší pouti obcí.

V předchozích dnech "přišla" do Spojila "opravdová zima", napadl sníh, rtutě našich teploměrů (pokud nemáte digitální) klesly hluboko pod nulu. K tomu ještě ty nemoci. Obávali jsme se, jak se nám podaří za těchto podmínek během nedělního odpoledne všechny domy ve vsi obejít. Svatý Petr letos nad námi držel ochrannou ruku. V neděli mrazy polevily, dokonce ani nefoukalo. Přišli na pomoc kolednické posily a tak jsme to s Boží pomocí zvládli.

Naše obec je rok od roku větší, je nás více. Rádi bychom uvítali příští rok nové koledníky pomocníky, aby bylo možné po obci rozeslat více kolednických skupin (alespoň čtyři jako se to podařilo letos). Věřte, že je to náročné obejít celou ves a zpívat více jak 3 hodiny.

Vaše štědrost je nám však velkou odměnou, a tak nechceme minout žádný otevřený dům plný lásky a dobroty. Pokud by se našli malí či velcí pomocníci, prosím kontaktujte nás již během prosince. Pomůže i pomoc na chvilku (třeba na půl hodiny nebo obejít právě tu Vaši ulici). Předem děkuji a těším se na další setkání.