Vítání nového roku 2017 - 1. 1. 2017

Přidáno: 18. ledna 2017

Autor: Božena Melounová

Tradiční přivítání nového roku 2017 se ve Spojile konalo opět na Nový rok, tj. 1. 1. 2017 v 17 hodin především ve venkovních prostorách sportovního areálu. Plakátky a inzerce ve Spojilské drbně nám tuto zprávu oznámily dostatečně předem, takže se jako po mnoho let nazpět sešel velký počet návštěvníků (snad na 700), aby si užili především podívané na nádherný ohňostroj.

V uvedený čas začala vyhrávat příjemné melodie kapela Pernštejnka a mnozí návštěvníci si s jejími zpěváky pobrukovali známé písničky. Po úvodním slově pana Karla Mencla, který nás seznámil s programem večera, a několika dalších skladbách, následovaly zdravice našich vzácných hostů. Letos se na naši malou slavnost přijela podívat paní senátorka Miluše Horská a pan Jan Chvojka – ministr pro lidská práva. Pozvaný senátor pan Petr Šilar se bohužel pro nemoc nemohl dostavit. Oba naši hosté ve svém krátkém projevu vyjádřili potěšení z milého pozvání a popřáli našim občanům do nového roku 2017 hodně úspěchů a především pevné zdraví. Dříve než pronesl svůj pozdrav starosta obce pan Jan Křivka, předal do rukou příbuzných paní Milušky Telecké naše nejvyšší ocenění, kterým se zesnulá starostka paní Miluše Telecká stává Čestným občanem obce Spojil. Starosta obce se pak ve svém projevu zamyslel nad složitostí dnešní doby, nad našimi problémy i radostmi a nakonec popřál všem hodně štěstí a především pevné zdraví.

Po novoročním přípitku zástupců vedení obce Spojil a našich vzácných hostů zazněla státní hymna v podání kapely Pernštejnky. Najednou se vše kolem zklidnilo, pomalu zhasla světla a nastal ten okamžik, na který všichni, především děti, netrpělivě čekali. Petardy ohňostroje vylétaly do výšin, aby se snášely dolů v pestrobarevných gejzírech. Zraky návštěvníků, kteří zcela zaplnili hřiště, upřeně sledovaly tu nádheru a jejich úžasný zážitek ještě zvyšovala monumentální doprovodná hudba. Spadla poslední hvězda s nebe a všichni si dojatě povzdechli: "To byla krása."

Ani se nám nechtělo rozcházet, ale studené mrazivé počasí většinu návštěvníků přimělo k odchodu domů. Někdo si však ještě rád popovídal se známými a sousedy, a tak se na chvilku ještě uchýlil do klubovny, kde si vychutnával kalíšek svařáku nebo si pochutnal na připraveném pohoštění.