Mikuláš naděloval ve Spojile - 5. 12. 2016

Přidáno: 7. prosince 2016

Autor: Božena Melounová

Ani letos nezapomněl Mikuláš na naše nejmenší. V pondělí před svatým Mikulášem se po 16. hodině začaly v klubovně sportovního areálu scházet spojilské děti, aby jim Mikuláš nadělil nějakou dobrotu.

Čekání na Mikuláše bylo pro netrpělivé děti dlouhé, a tak si krátily chvíli zábavou, kterou pro ně připravila organizátorka akce paní Hanka Hartmanová. Malování Mikuláše, čerta nebo anděla se dařilo těm větším, ale mnohem lepší zábava byla při výrobě vánočního řetězu z barevných proužků. Ti nejmenší se raději věnovali skotačení s nafouknutými balonky.

Čas běžel, vánoční stromeček byl nazdoben krásnými řetězy vyrobenými ručičkami našich šikovných dětí a najednou světla pohasla a do klubovny vběhli dva nezbední čerti, za nimi přikráčel Mikuláš doprovázený sněhobílým andělem. Rozpustilí čerti způsobili mnoho strachu a nářku mezi dětmi. Mikuláš však vše zachránil a čerty uklidnil. Potom si Mikuláš s andělem zval jedno dítko po druhém a vyzpovídal je, jak se po celý rok chovaly. Všechny hříchy měl pečlivě zapsány v knize hříchů a každý nezbeda se musel vykoupit básničkou nebo nějakou říkankou. Ne každému se přednes povedl, občas se někomu, především těm menším, sevřela ústa strachem, že z nich ani hlásku nevydali a tu a tam i nějaká ta slzička ukápla. Když čerti slyšeli o jejich nezbednostech, málem několik zlobílků odnesli v pytli. Mikuláš je však zkrotil. Každému Mikuláš nadělil balíček sladkostí a dětská očka se opět rozzářila. Nakonec, když už strach pominul, se někteří s Mikulášem, čerty i andělem vyfotili a všech 16 dětí odcházelo domů naplněno radostí.