Spojilské posvícení a oslava výročí - 25. 9. 2016

Přidáno: 17. listopadu 2016

Autor: Božena Melounová

Tradiční oslavu spojilského posvícení, které letos připadlo na 25. září, se vedení obce rozhodlo rozšířit o oslavu dalších výročí. Na jaře tomu bylo 70 let, co byla vysazena Lípa Svobody, a na začátku září uplynulo již 10 let od prvního zazvonění zvonu Václav a 10 let od otevření sportovního areálu. Taková výročí si zasluhují alespoň malého připomenutí.

Jak všem oznámily vyvěšené plakáty, oslava začne v sobotu 24. září 2016 ve 13 hodin na naší spojilské návsi. V naplánovaný čas se zde rozezněly první tóny heligonek Staročeských heligonkářů. Nazdobená Lípa a čestná stráž našich hasičů dodávaly této události slavnostní ráz a důstojnost.

Člen Zastupitelstva obce Spojil MUDr. Karel Mencl přivítal shromážděné občany a následně starosta obce pan Jan Křivka pronesl několik slov o historickém okamžiku, kdy byla Lípa Svobody zasazena. Stejně pak seznámil přítomné s momentem, když nám poprvé zazvonil nový zvon Václav. Jak Lípa Svobody, tak i kaplička Nanebevzetí Panny Marie spolu se zvonem Václavem jsou našimi historickými i kulturními památkami a symboly naší obce. Po skončení této malé slavnosti se všichni odebrali do prostoru sportovního areálu, kde posvícení pokračovalo, a na cestu jim do kroku vyzváněl zvon Václav.

Od 14. hodin pokračoval program ve spojilském sportovním areálu a na uvítanou a po celé odpoledne nám vyhrávaly heligonky v hudebním programu Pod tou naší starou lípou. O zábavu, která byla určena především dětem, se postarala agentura Vivasong Víti Vávry. Děti mohly předvést své dovednosti v Talent show manažera Boba. Zpívání, poznávání písniček a další předvádění děti nebraly jako soutěž, ale náramnou zábavu. Po sérii skladeb pokračoval program pro děti v podání divadla D.A.BezeVšeho. Prostřednictvím písniček, tanečků a soutěží putovaly děti s veselou zábavou z pohádky do pohádky.

Před deseti lety byl otevřen sportovní areál a jak uvedl starosta obce pan Jan Křivka ve svém projevu, jeho sportoviště i klubovnu využívá ke sportování i společenským setkáním řada nejen spojilských obyvatel. Podoba areálu není však definitivní, do budoucna je plánováno jeho rozšíření o další sportoviště. Současně se starostou obce vystoupila s pozdravem senátorka Mgr. Miluše Horská, která byla pozvána jako host na oslavu našeho posvícení.

Jak už to u nás patří o posvícení k milé tradici, i letos se konala soutěž v pečení - Spojilská buchta a koláč. Porota měla náročnou úlohu vybrat z 12 vzorků napečených dobrot ty nejlepší a nejchutnější. Ceny pro vítěze pak předala paní senátorka společně se starostou obce. Bábovky, koláče a buchty pak byly rozporcovány a rozdány přítomným návštěvníkům, aby i oni měli možnost pochutnat si na dobrotách z rukou našich žen, ale i mužů.

Příjemná atmosféra a dobrá zábava, ke které přispělo krásné svatováclavské počasí, pokračovala až do večerních hodin, kdy Staročeské heligonkáře vystřídala taneční kapela Bylo nás pět. Zábava se rozproudila v jiném rytmu a vylákala tak některé návštěvníky na taneční parket.

Letošní posvícení si užili jak naší nejmenší, tak i dospělí. Za zdařilý průběh oslavy našeho posvícení je třeba poděkovat všem, kdo se podíleli na její přípravě, zejména paní Mirce Čápové a paní Radce Nedvědové za organizaci soutěže v pečení.