Posvícení a 230. výročí vzniku obce Spojil - 26. 9. 2015

Přidáno: 3. října 2015

Autor: Božena Melounová

Letos připadlo posvícení na 27. září, tedy neděli před Svatým Václavem, a jako tradičně byla naplánována zábava pro občany. Jelikož se však píše rok 2015, pro naši vesničku to znamená současně také 230. výročí jejího vzniku, a to se nedá jen tak přejít mlčením. A tak se vedení obce rozhodlo spojit tyto dvě události a uspořádalo společně s SDH Spojil a Gurmánským klubem v sobotu 26. září "Zábavné odpoledne u příležitosti spojilského posvícení a 230. výročí vzniku obce Spojil".

Proč také spolu s Gurmánským klubem? To proto, že každé posvícení znamená rovněž něco dobrého k snědku, především koláče. Součástí zábavného odpoledne byla soutěž "O nejlepší posvícenský koláč a Spojilskou buchtu".

Celé sváteční odpoledne však začalo krátkou slavností k 230. výročí vzniku obce Spojil na spojilské návsi. Již od 12.30 začala vyhrávat Barevná muzika, aby naladila příchozí návštěvníky dobrou náladou. Ve 13 hodin jsme vyslechli stručnou vzpomínku na historii naší vesničky z úst paní starostky Miluše Telecké a přání, aby i další generace pečlivě chránily náš společný domov. Poté položila starostka obce Miluše Telecká společně s místostarostou obce Janem Křivkou a starostou SDH Spojil Ing. Janem Melounem kytici k Lípě Svobody a k Spojilské Lípě Života. Na závěr zazněla státní hymna opět v podání Barevné muziky. Byla to krásná chvíle zamyšlení nad minulými i současnými dějinami naší obce. Škoda, že se slavnosti zúčastnila jen hrstka věrných občanů, ač bylo vše inzerováno plakátky i rozhlasem.

Odpolední program spojilského posvícení pokračoval od 14. hodiny v prostorách sportovního areálu, kde čekala řada jednotlivých soutěží a zábavy. Původně ohlášená soutěž v grilování "Spojilské prase na grilu" se nekonala pro malý počet přihlášených. Ale o to více byla obsazena soutěž "O nejlepší posvícenský koláč a Spojilskou buchtu". Přihlásilo se celkem 15 soutěžících, a to jak místních, tak i přespolních příznivců Spojila. Sedmičlenná pánská porota ve složení zástupců Gurmánského klubu a místních znalců dobrého jídla měla velmi náročnou práci. Vybrat nejlepší bábovku ze dvou vzorků bylo celkem jednoduché, ale výběr nejlepšího koláče z pěti a nejlepší buchty z 8 nabídek byl už opravdu těžký. Porota však pečlivě a odpovědně zkoumala jak vzhled, tak i především chuť soutěžních dobrot.

V kategorii bábovek zvítězila paní Eva Šimková, v kategorii koláčů manželé Křivkovi a v kategorii buchty vyhrála roláda paní Aleny Kostelecké. Odměny vítězům předal zástupce Gurmánského klubu Spojil a starostka obce. Pozornost však obdržely ostatní účastnice soutěže a také porota soutěže.

Veškeré soutěžní dobroty pak byly rozkrájeny a rozneseny po stolech, a tak si mohli všichni návštěvníci pochutnat na koláčích, řezech i bábovce.

Následovala další soutěž ve znalostech historie obce Spojil, do které se přihlásilo 6 odvážných soutěžících. 30 otázek uspořádaných do 3 tematických celků s časovým limitem 30 minut zabral 3 účastníkům jen 1 minutu (to těm, kteří bez ohledu na správnost odpovědi chtěli získat body na časovém limitu), ostatním pak jen o několik minut víc, to těm, kteří pečlivě na každou otázku vybírali jednu ze tří nabízených možností. K dispozici byly obecní kroniky, které někteří účastníci rovněž využili. Kvíz byl vyhodnocen kronikářkou obce, která současně tento kvíz připravila. Vítězem se stal bývalý starosta a současný místostarosta obce pan Jan Křivka. Jemu, ale i ostatním pěti soutěžícím předala starostka obce hodnotnou cenu.

Kromě uvedených soutěží probíhalo na hřišti sportovního areálu plno her a sportovních soutěží především pro zábavu a radost našich dětí. Ty také s velkým zájmem sledovaly tvarování balonků a nebylo větší potěšení, než když si sami mohly nějaké zvířátko, kytičku nebo jiný předmět z balonku vytvarovat a odnést domů.

Celé odpoledne byla zábava v plném proudu, sluníčko sice nesvítilo, ale podmračené počasí a teplota byly celkem příznivé pro sportování. Hudební doprovod pro dobrou náladu po celou dobu zajišťoval DJ Michal Plšek. O občerstvení nebyla nouze a navíc byla část dotovaná obcí. Postupně se do areálu dostavila celkem hojná účast návštěvníků, kteří si dle své nálady a chuti užili spoustu dobrot, sportu, soutěžení i zábavy.

Za vydařenou akci je nutno poděkovat organizátorům: paní Radce Nedvědové za organizaci soutěže "O nejlepší posvícenský koláč a Spojilskou buchtu", především však paní Mirce Čápové za zajištění všech odměn o organizaci soutěží a všem ostatním, kteří se na přípravě tohoto odpoledne podíleli. Doufejme, že se nám podaří v příštím roce uspořádat i další podobné vydařené soutěžní a zábavné akce.