Dětský den, aneb cesta pohádkovým lesem - 31. 5. 2015

Přidáno: 15. června 2015

Autor: Božena Melounová, Miluše Telecká, Miroslava Čápová

Poslední květnový víkend 2015 byl plný společenských akcí. V pátek kácení Máje a Májová veselice. Po krátké sobotní pauze se spojilské děti i jejich rodiče těšili na Dětský den. Kdo si v neděli 31. května krátce po poledni pospíšil a přišel do sportovního areálu, viděl věci nevídané. Hemžilo se to tam pohádkovými postavami, které právě procházely rukama zručných "maskérek", Petry Bakešové a její kolegyně Radky Kubíkové. Potkali jsme se s šaškem, pierotem, indiány, princeznou, jezinkou, hastrmanem a hastrmankou, čerticí, kočičkou, myšákem, večernicí, duchem a dalšími. Úderem půl druhé, po předchozím hudebním úvodu DJ Ivana Ptáčníka, zahájila Dětský den starostka obce, která nejprve přivítala děti a jejich rodiče. Pak podrobila přítomné děti malému testu ve znalosti svátku dne 1. června. Děti věděly, že tento den je jejich svátkem. Pak už mohlo vše začít.

Náročná příprava, které se ujala Mirka Čápová, představovala nejen vymyslet a uspořádat sled soutěží, ale také zajistit dostatečný počet účastníků pro pohádkové postavičky na jednotlivá soutěžní stanoviště. Několikatýdenní práce s obstaráním kostýmů, maskérského líčení, personálního obsazení a náplně jednotlivých soutěží byla náročná, ale přinesla vynikající výsledek.

Pořadatelé postupně posílali přihlášené děti na cestu pohádkovým lesem. Do čtvrt na čtyři tak startem prošlo 49 dětí, a to od batolecího věku až po vzrostlé školáky. Každý z účastníků dětského dne obdržel kartičku, kde se postupně zaznamenávalo, jaké úkoly již soutěžící splnil. Trasa cesty pohádkovým lesem byla dlouhá téměř 2 km a vedla od sportovního areálu pěšinkou podél lesa směrem k bývalé hospodě Dubina, dále lesní cestou směrem doprava a zpět se vracela k obci, tj. na rozcestí u Vitejčkových, odkud se pak děti zabočením vpravo dostaly zpět na hřiště. Na jednotlivých stanovištích děti potkaly známé pohádkové postavičky, které jim uložily různé úkoly, a za ty pak na svoji kartičku dostaly razítko.

Na počátku cesty je přivítala Kočička a Večernice a prvním úkolem bylo pro menší soutěžící složit puzzle a pro starší rozstříhaný obrázek. U druhého zastavení, které střežil Tulák, děti rozpoznávaly sypké předměty - písek, hlínu, kamínky, mák. Třetí stanoviště, které hlídal Pierot s Duchem, bylo náročné na šikovnost, neboť úkolem bylo přejít lano zavěšené mezi stromy. Hastrman a Hastrmanka, kteří střežili svůj malý rybníček a bedlivě počítali, kolik rybek každé dítko proutkem uloví, přidělovali čtvrté razítko. S navlékáním korálků očekávala soutěžící Maková panenka na pátém stanovišti. V lese bylo pro děti připraveno dobrodružství jako z Vinetoua. Dvě Indiánky jim zapůjčily své luky a šípy a děti měly trefit zavěšené balonky. Na sedmém stanovišti Čertice a Čarodějka žádaly od dětí pojmenovat zvířátka na obrázku. Hračkou pak byl další úkol, a to hod granátem, za který rozdával razítka na kartičku Myšák. U devátého stanoviště Jezinka zadávala úkol, pro větší děti rozpoznat dopravní značky a pro menší určit geometrické tvary. Další soutěž, kterou sledoval pestrý Šašek, byla o velkém soustředění, spočívala v hození a navléknutí hvězdičky na kolmou tyčku, ale i s tím si většina účastníků putování hravě poradila. A to už se děti ve svém putování dostaly zpět na hřiště, kde Červená paní a Stříbrná paní nechávaly děti nalézt předměty ukryté ve vařené rýži, které si za odměnu odnesly. U jedenácté zastávky je uvítala Princezna se svojí pomocnicí. Obdarovávaly je pamlsky, které si děti musely naslepo odstřihnout z nitky zavěšené na brance. Házení míčkem do otevřené pusy šaškovi byla už opravdu spíše zábava.

Další náročnější, ale současně zábavné soutěže si pro děti připravili naši hasiči. Kromě oblíbeného střílení ze vzduchovky na terč a skákání v pytli si děti letos mohly vyzkoušet, jak je náročné hasit požár. Sice nic nehořelo, ale děti měly za úkol shodit proudnicí plechovky. Jako správní hasiči musely mít na hlavě přilbu. Vodní proud do hadic tlakovali naši hasiči ručním pumpováním džberovek.

Po náročných soutěžních výkonech na děti čekala odměna v podobě balíčku se sladkostmi a ovocem, a navíc si mohly z hromady plyšáků vybrat hračku, která se jim líbila. To však nebylo vše. Na závěr bylo ještě malé překvapení. Naše maskérky malovaly na přání dětí na jejich obličeje masky zvířátek a obrázků dle přání.

Letošní netradiční oslava dětského dne všechny nadchla, a to jak organizátory a jejich pomocníky, tak i soutěžící děti, protože bez ohledu na věk se opět všichni zatoulali do pohádek. Procházka lesem, nápadité soutěže a setkání s pohádkovými postavičkami je naprosto ohromila. Toto nedělní odpoledne si užili dospělí účinkující, soutěžící děti, ale také všichni návštěvníci a přihlížející.

Bez náročné organizace a přípravy by však tato akce nemohla tak úspěšně proběhnout. Je tedy nutné poděkovat především hlavní organizátorce, maskérkám, hasičům, fotografům a hlavně všem pohádkovým postavičkám, kterými se na nedělní odpoledne stala skvělá parta spojilských přátel a kamarádů, k nimž se připojilo i několik starších dětí. Celkem se na akci podílelo 31 organizátorů.

Dětský den očima našich dětí

Zážitky z dětského dne:

Terezka Kolářová – 7 let

Na dětském dnu se mi nejvíce líbilo střílení z luku a pušky. Pak jak jsme navlíkali víle Amálce korálky v lese. Taky bylo dobrý, jak jsme se hrabali v kaši – hledali hračky. Vlastně se mi líbilo všechno i malování na obličej. A že jsem znala všechny zvířátka.

Adélka Kolářová – 3 roky

Bavilo mě střílení z pušky s tatínkama, a jak jsme navlékali "Mance" korálky, ale Rumcajs tam nebyl. A lovení rybiček a hastrmánek.

Bětuška Kuhnová – 8 let

Nejlepší bylo střílení z luku na balónky v pohádkovém lese.