Návštěva primátora Statutárního města Pardubice ve Spojile - 5. 5. 2015

Přidáno: 15. června 2015

Autor: Miluše Telecká

Nestává se každý den, aby takovou malou obec, jako je Spojil, navštívil primátor více jak osmdesátitisícového města, byť se nachází v jeho bezprostředním sousedství.

Po několikerých jednáních s novým vedením města Pardubice, která probíhala od prosince loňského roku a zabývala se projednáním společného postupu města Pardubice a obce Spojil při řešení protipovodňových opatření na celém toku Spojilského odpadu, přijal primátor Statutárního města Pardubice Ing. Martin Charvát pozvání starostky naší obce paní Miluše Telecké na pracovní jednání, které se uskutečnilo v úterý 5. května 2015.

Po přijetí primátora Ing. Martina Charváta na spojilské radnici starostkou a místostarostou obce se uskutečnila malá prohlídka spojilské návsi a území vyčleněného pro protipovodňovou ochranu obce Spojil. Poté jednání pokračovalo v prostorách našeho sportovního areálu, jehož se kromě již jmenovaných zúčastnil Ing. Daniel Kotaška z firmy Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim, který je autorem řešení protipovodňové ochrany na Spojilském odpadu v naší obci. Toto bylo také nosné téma celého jednání. Ve velmi krátkém čase se našel prostor pro diskuzi i nad dalšími tématy, jako například pomoc Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým Apolenka.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že protipovodňové opatření na Spojilském odpadu je nutné řešit oběma sousedními obcemi společně.