Stavění máje - 1. 5. 2015

Přidáno: 5. května 2015

Autor: Božena Melounová

Jednou z tradičních jarních událostí u nás ve Spojile je stavění máje. Takže na jako každý rok se po obědě na 1. máje sešla početná skupinka spojilských mládenců a pánů, aby tuto krásnou tradici uskutečnili. Hlavním organizátorem byli naši dobrovolní hasiči, kteří tvořili podstatnou část týmu.

Základním bodem této události je výběr vhodného stromu, tj. rovný, štíhlý, pěkná korunka… To se pánům podařilo v krátké chvíli a pak už jen šikovně skácet, odvětvit, naložit na obvyklý dopravní prostředek a bez úhony dopravit naši budoucí chloubu na náves. Vše vyšlo dle plánu a nyní následoval obvyklý postup: oloupat kmen, ozdobit jej trikolórou, upravit korunku, zavěsit věnec a hup nahoru. Mezitím, co se pánové zabývali kmenem májky, místní ženy, dívky a děti ozdobily pentlemi věnec a korunku máje. I na tuto část přípravy máje se sešel dost velký počet pomocnic, takže výsledek pak byl více než uspokojivý. V tuto chvíli byl máj připraven na hlavní nejočekávanější bod a to je vztyčení vzhůru, ale letité zkušenosti našich stavitelů se zúročily a máj za pomocí techniky a pevných paží byl během několika minut vztyčen. To si zasloužilo potlesk přihlížejících, kterých se letos i přes nepřízeň počasí sešel značný počet. Finální úsek stavění, kterým je zaklínování paty kmene a vyladění do perfektní kolmice, byl jen posledním kamínkem mozaiky celé akce.

A zase jako mnoho let předtím se naše náves bude pyšnit celý květen tou krásnou ozdobou našeho máje. Pestré vlající pentle na věnci jsou vidět z dálky a každému hlásají, že se společné dílo opět podařilo a za to patří všem účastníkům této akce velký dík.