Čarodějnický slet ve Spojile - 30. 4. 2015

Přidáno: 5. května 2015

Autor: Božena Melounová

Jakmile se v kalendáři objevilo datum 30. duben, hned si každý povšiml, že je u tohoto data poznamenáno Čarodějnický slet. Stejně tak plakátky ve vývěsních skříňkách zvaly děti i dospělé na odpoledne plné zábavy a veselí, které pro všechny připravila správkyně sportovního areálu paní Hana Hartmanová ve spolupráci s obcí Spojil a místními dobrovolnými hasiči.

Podtitulek na plakátcích vyzýval: "Vem si koště, za mnou leť! Dneska máme zase slet." Takže letos se dostavili na čarodějnické rejdění čarodějnice a čarodějové příslušně vybaveni, protože hned při první soutěži tento dopravní prostředek potřebovali ke zdolání vytyčené dráhy. Poté následovala řada dalších disciplín, ve kterých naše čarodějnice prokázaly dovednosti, jež se za uplynulý rok naučily. Hod na cíl míčkem do panáka nebo kroužkem na kůl byla hračka, mnohem náročnější bylo skákání v pytli, ale to i ti nejmenší se statečností sobě vlastní dobře zvládli. No a jak je zvykem, za každou námahu následovala sladká odměna.

A teď už jen zbývalo pěkně si zařádit a vyrejdit se na parketu a k tomu všem hrál nám známý DJ Ivan Ptáčník. Vrchní čarodějnice Hanka pak vyhlásila promenádu před porotou a ta vybrala 6 čarodějnic a čarodějů, kteří byli nejvyvedenější, ti byli odměněni figurkou čarodějnice. Ale ani ostatní účastníci sletu neodešli s prázdnou, všichni obdrželi perníkovou čarodějnici.

A jak jinak, na závěr každé pořádné akce bývá zvykem hodování, a to v podobě tradičního opékání buřtíků zajistili naši dobrovolní hasiči. Pořádný oheň přece k čarodějnickému sletu přece patří. Táborák posloužil nejen k opékání buřtů, ale i k ohřívání návštěvníků, protože počasí nebylo zrovna nejteplejší. Dětem však chladno nijak nevadilo a až do večerních hodin se proháněly po hřišti.

Letošní slet čarodějnic se opět vydařil, na čarodějnické rejdění se dostavilo kolem 20 vystrojených čarodějnic a čarodějů a zhruba stejný počet ostatních dětí. Je vidět, že toto řemeslo u nás nevyhyne. Nezbývá než poděkovat vrchní čarodějnici Hance, zástupcům obce a rovněž našim hasičům, že naší drobotině připravili krásné a veselé odpoledne.

Večer pak následovala volná zábava především pro dospělé při dobrém pivu či něčem teplejším a pro dobrou náladu v altánu areálu zahrála na kytary improvizovaná skupina složená z místních amatérských hudebníků: Ládi Ministra, Tomáše Záleského a Honzy Melouna. Kdo chtěl, tak poslouchal a kdo ne, tak se věnoval povídání se sousedy, ale všichni se vespolek dobře pobavili a strávili příjemný večer.