A máme tu rok 2012 - 1. 1. 2012

Přidáno: 9. ledna 2012

Jak se stalo milou tradicí, i dne 1. 1. 2012 jsme všichni spojilští obyvatelé společně přivítali nový rok 2012. Letošní uplakané počasí nijak nenasvědčovalo tomu, že by měla být zima v plném rozpuku. Zato ale dobře doplňovalo pochmurnou náladu vyvolanou nedávným úmrtím bývalého prezidenta Václava Havla a prognózami našich ekonomů, že výhled na rok 2012 není nijak růžový.

Příjemné tóny oblíbené kapely Pernštejnka nás však hned zpočátku přivedly na jiné a hezčí myšlenky a podpořily tak dobrou náladu všech přítomných. I letos se sešlo na tuto očekávanou akci několik set obyvatel z naší obce, ale i blízkého okolí. Velkou část návštěvníků pak tvořily děti, které se již těšily na závěr vítání nového roku.

Neodmyslitelným bodem programu vítání nového roku je také ocenění našeho občana za zásluhy o rozvoj obce. Letos obdržela poděkování od starosty obce Spojil paní Bohuslava Vlková za dlouholetý provoz svého "Koloniálu", jehož otevřením v počátcích samostatnosti obce (1996) podpořila rozvoj vybavenosti obce, a jehož činnost s odchodem do důchodu letos v prosinci ukončila.

I tentokrát jako první za obec přivítal nový rok starosta obce pan Jan Křivka. V úvodu svého projevu pan starosta rovněž vzpomenul smutnou událost související se smrtí Václava Havla, a poté se zamyslel nad malou bilancí roku minulého a do budoucna popřál všem, aby vždy stavěli na všem dobrém a radostném a popřál nám pevné zdraví, hodně úspěchů a víc dnů hezčích než horších.

Po symbolickém novoročním přípitku zastupitelů obce Spojil nastal ten okamžik, na který se celý rok těšily především děti, a to ohňostroj. Nádherné pestrobarevné gejzíry podbarvené emotivními tóny hudby ozářily celou oblohu nad Spojilem. Přítomní stáli v němém úžasu a prožívali tak nádherné chvilky, při kterých zapomněli na vše špatné a ocitli se ve světě krásy a fantazie.