Tříkrálová sbírka - 6. 1. 2012

Přidáno: 10. ledna 2012

V úterý 3. ledna 2012 začala v Pardubicích již po dvanácté Tříkrálová sbírka, kterou opět zorganizovala Oblastní charita Pardubice. V průběhu šesti dnů se po městě Pardubice a přilehlých obcích putovaly dům od domu skupinky dobrovolníků oblečených do "královských rouch". Letos koledníci koledovali nikoli ve sněhu, ale v mrazivém větru a dešti. Ani přes nepřízeň počasí se malí i velcí "koledníci" nedali odradit a přinášeli lidem radostné poselství Vánoc s přáním všeho dobrého v novém roce a požehnání. Přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Reakce lidí byly překvapivě vstřícné a radostné. Výtěžek letošní sbírky byl ještě větší než v loňském roce, celkem se na Pardubicku vybralo 445 621,- Kč.

Ani Spojil nezůstal stranou této charitativní akce. Letos se do koledování zapojily tři skupiny koledníků. První tvořila rodina Plecháčkových a Libor Kment a malý Petřík, druhou rodina Kühnových a Černých a třetí skupinku pardubické skautky a Světlušky. Všechny tyto tři skupiny obcházely jednotlivé domy a zazpívaly koledu, posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B 2012, popřály vše dobré a pak již padaly penízky do zapečetěné pokladničky. Nikdo nebyl k prosbám o příspěvek na charitu hluchý a každý dle svých možností přispěl, a tak se ve Spojile vybralo 3 860,- Kč.

Velký dík patří jak dobrovolným koledníkům, tak i všem, kdo přispěli do sbírky jakoukoliv částkou. Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit dle záměru na dovybavení středisek služby Sanace rodiny, pobytového a ambulantního střediska odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích a rodinných center DaR a Holoubek, dále by měl být zakoupen automobil pro terénní sociální služby. Část výtěžku je určena na přímou pomoc potřebným a lidem a 10 % obdrží Charita ČR, která částku využije na humanitární pomoc a projekty v zahraničí.