Kultura a sport

Vítání Nového roku - 1. 1. 2003

Přidáno: 10. ledna 2003

Jako každý první den v roce i letos jsme se sešli - zastupitelstvo, obyvatelé obce i přespolní návštěvníci, abychom společně přivítali nový rok s nadějí a přáním, že bude lepší než ten předchozí. Ve svém krátkém projevu popřál starosta obce všem pevné zdraví a vše dobré pro následující rok. U příležitosti této oslavy bylo uděleno Čestné občanství obce Spojil panu Janu Zemanovi st. za...

Vánoční setkání - 23. 12. 2002

Přidáno: 30. prosince 2002

Zasněžená krajina, nazdobený vánoční strom na návsi, zářící betlémská hvězda nad kapličkou a barevná světelná výzdoba. To vše jsou symboly Vánoc, které se pravidelně v naší vesničce objevují. Letošní vánoční náladu jsme měli zpříjemněnou krátkým setkáním na návsi a poslechem několika pěkných vánočních koled, které nám přijel zahrát v předvečer Štědrého dne Malý dechový orchestr města Hradce...

Mikulášská nadílka - 7. 12. 2002

Přidáno: 13. prosince 2002

V sobotu se navečer sešly v obecní hospůdce "Na Strejčku" děti k mikulášské nadílce. Dva čerti a Mikuláš rozdávali balíčky se sladkostmi nebo také uhlí podle toho, jak kdo zlobil. Mikuláš měl všecky prohřešky zapsány ve své knize. Za své hříšky se musely děti vykoupit básničkou nebo písničkou. Některé zlobily si čert poznačil na tvář černí. Když bylo vše rozděleno, daly se děti do malování...

Dětský cyklistický závod Spojilská míle - 28. 9. 2002

Přidáno: 5. října 2002

Tak jako každý rok, i letos jsme pomohli pardubickému klubu NAC (Nadšenci amatérské cyklistiky) uspořádat dětský cyklistický závod Spojilská míle u nás v obci. Náš SDH Spojil zde zajišťoval pořadatelskou a pořádkovou službu a řízení dopravy. Počasí bylo po celý den zamračené, ale před 14. hodinou, na kdy byl naplánován začátek, vykouklo sluníčko jako na objednávku a svítilo na nás po celou dobu...

Spojilská pouť - 18. 8. 2002

Přidáno: 25. srpna 2002

I v letošním roce jsme tradičně třetí neděli v srpnu (18. 8.) slavili pouť. V předvečer pouti nám při pouťové zábavě vyhrávala oblíbená dechová kapela Živaňanka. Účast na zábavě nebyla velká a ani zábava se nerozběhla jako jiné roky. Nálada všech je poznamenána současnými tragickými událostmi při povodních v Čechách. Není divu, že veškerý hovor je věnován tomuto tématu, a do tance a zpěvu se...

Loučení se školou - 28. 6. 2002

Přidáno: 5. července 2002

V pátek, v poslední školní den, připravila obec Spojil ve spolupráci s SDH a obecní hospůdkou rozloučení se školou a přivítání prázdnin. Program byl skutečně bohatý. Na úvod nám zazpíval dětský soubor Zvoneček několik veselých písniček. Dále navázala soutěž Caruso show, které se zúčastnilo šest dětí s národními, moderními, dokonce i cizojazyčnými písněmi. Následovala ukázka techniky...

Dětský den - 1. 6. 2002

Přidáno: 15. června 2002

Po loňském úspěchu, který u našich dětí zaznamenal sportovní orientační závod, uspořádala opět letos komise pro občanské záležitosti ve spolupráci se Svazem dobrovolných hasičů ve Spojile tento závod pro starší děti - od 6 let. Na startu ve 14 hodin se sešlo přes třicet dětí, takže vznikla tři družstva - červené, modré a zelené. Letošní trasa se trochu lišila a obsahovala více úkolů. Na dráze...

Rybářské závody - II. ročník - 27. 4. 2002

Přidáno: 4. května 2002

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil

Po loňském úspěchu závodů jsme letos očekávali, že přijde hodně rybářů a že budou velice nedočkaví. To se také potvrdilo a navíc nám vcelku přálo počasí - přestože zpočátku to vypadalo, že bude pršet, nakonec bylo hezky. Pravidla byla stejná jako loni, pouze jsme posunuli začátek závodu a prodloužili poločasy na 1,5 hodiny. Také jsme rozdělili soutěžící do dvou kategorií, do 15 let a nad 15...

Jarní karneval - 6. 4. 2002

Přidáno: 10. dubna 2002

V letošním roce bohužel nebyly podmínky pro uspořádání karnevalu v době masopustu, proto byl na počátku dubna dne 6. 4. 2002 uspořádán jarní dětský karneval. Dětem skutečně nevadilo, že karnevalový rej je o dva měsíce opožděný a stejně skvěle se vydováděly jako v letech předchozích. Celkem se dostavilo asi 20 dětí, některé ve velmi nápaditých a precizně vypracovaných maskách od malých broučků...

Ples Svazku obcí Loučná - 26. 1. 2002

Přidáno: 5. února 2002

V sobotu dne 26. 1. 2002 se konal opět v Chotči II. reprezentační ples mikroregionu Loučná. V příjemném a milém prostředí hrálo k tanci i poslechu oblíbené trio Taxis. O veselí a dobrou náladu nebyla nouze a celý večer ještě završilo losování bohaté tomboly. Doufáme, že se tento ples stává příjemnou tradicí, při které se upevňují a prohlubují vztahy mezi obyvateli jednotlivých obcí svazku. Z...

Hokejový turnaj - 5. 1. 2002

Přidáno: 15. ledna 2002

Stejně jako loňský rok i letos jsme se rozhodli uspořádat turnaj obcí v ledním hokeji. Začátek byl v 9 hodin a přestože byla poměrně velká zima (15 stupňů pod nulou) všichni účastníci byli nedočkaví, protože led našeho obecního rybníku byl ve výborném stavu. Po rozlosování, které určilo pořadí zápasů, se do boje pustili naši reprentanti ze Spojila se zástupci Chotče. Souboj to byl velmi...

Vítání Nového roku - 1. 1. 2002

Přidáno: 10. ledna 2002

Jak už se pomalu stává tradicí, přivítali jsme navečer 1. 1. 2002 nový rok. Po krátkém úvodním koncertu v podání Malé dechové hudby města Hradce Králové přivítal starosta obce nový rok 2002 a popřál všem spoluobčanům i hostům vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. Celá tato malá společenská událost byla završena překrásným ohňostrojem podbarveným hudbou. Z dalších hostů jsme pak přivítali...

Hra s jesličkami - 21. 12. 2001

Přidáno: 30. prosince 2001

Tak se nazývalo pásmo vánočních koled a zpěvů, které pod vedením paní M. Rüklové přednesl dětský soubor Zvoneček. Bohužel se plánované vystoupení nemohlo z důvodu špatného počasí uskutečnit před kapličkou, a tak za náhradní prostory byla zvolena obecní hospůdka. Všichni posluchači, kteří v pátek 21. 12. 2001 přišli, se alespoň na chvíli zastavili v tom vánočním shonu a příjemné melodie je uvedly...

Rybářské závody - I. ročník - 20. 10. 2001

Přidáno: 30. října 2001

Po dlouhých a náročných přípravách uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Spojile v sobotu 20. října první ročník rybářských závodů. Konal se na místním rybníku, který vypadá po loňských a letošních úpravách velice hezky a sami rybáři ocenili, že je ideálním místem pro konání takovýchto závodů. Břeh rybníka jsme rozdělili na 40 závodních stanovišť. Byli určeni 4 rozhodčí - čili jeden na 10...

Posvícení - 29. 9. 2001

Přidáno: 10. října 2001

Po Svatém Václavu jsme jako každý rok slavili posvícení. Slunné svatováclavské dny přilákaly do obecní hospůdky "Na Strejčku" mnoho hostů. Večer se konala zábava, při které nám k tanci i poslechu vyhrávalo oblíbené trio Taxis. Jak se zpívá ve známe písničce "…to je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas maso k tomu kousek pečeně…", přesně tak vypadalo naše posvícení - grilovaná...

Spojilská míle - 22. 9. 2001

Přidáno: 30. září 2001

Dne 22. září 2001 uspořádal NAC Pardubice (cyklistický klub) IV. ročník dětského cyklistického závodu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

Pouťová zábava - 25. 8. 2001

Přidáno: 31. srpna 2001

V sobotu se konala pouťová zábava. Slunečné a teplé počasí přilákalo návštěvníky již v podvečer, takže grilovaná kýta byla hned na začátku zábavy vyprodána. K tanci a poslechu nám hrálo příjemné melodie pro starší i mladé hudební trio. V neděli pak byla odpoledne sloužena mše svatá, bohužel však za malé účasti obyvatel. Ani děti neprojevily velký zájem během soboty a neděle projet se na autodromu...

Loučení se školou - 30. 6. 2001

Přidáno: 10. července 2001

SDH ve spolupráci s obcí uspořádalo rozloučení se školou. Na programu bylo mnoho tradičních soutěží, ale i novinky jako shazování plechovek proudem vody z hasičské hadice. Na závěr soutěží dostaly děti jako obvykle drobnou sladkou odměnu. Kromě toho se mohly děti povozit na koních nebo se zúčastnit soutěže ve zpěvu. Tuto soutěž obohatilo vystoupení nevěsty, kterou k nám do hospůdky unesli. Dětem...

Koncert - 10. 6. 2001

Přidáno: 20. června 2001

V neděli dne 10. června bylo počasí stále nepříznivé, večer se opět rozpršelo. To však neodradilo pořadatele ani maličké zpěváčky, aby nám předvedli nádherné uvítání máje včetně písniček, tanečků a scének. Tímto si dovolujeme vyslovit dík paní učitelce Rüklové, dalším učinkujícím a především dětem za jejich obětavost a nadšení, se kterým nám své vystoupení podaly.

Křivkův memoriál - 3. 5. 2001

Přidáno: 10. května 2001

Na těchto tradičních cyklistických závodech, které se jedou v centru Pardubic, jsme společně s vojáky a policií fungovali jako pořadatelé a zajišťovali jsme bezpečnost diváků i závodníků - jejich volný průjezd, což při tak velkém počtu diváků nebylo vůbec jednoduché. Jeden z členů našeho sboru musel dokonce zasáhnout při vzniku požáru odpadkového koše (patrně od nedopalku jednoho z diváků) a...