Zahájení výstavby sportovního areálu

Přidáno: 12. října 2004

V souladu s územním plánem obce Spojil byla zahájena výstavba sportovního areálu v lokalitě Morčák. Realizací tohoto záměru splácí obec částečně svůj dluh, který má vůči naší mládeži a dětem v oblasti mimoškolních aktivit.

Sportovní areál je situován v lokalitě Morčák, mezi stávajícím lesním porostem a územím určeným pro plánovanou výstavbu rodinných domků. Tento areál bude představovat zatravněná plocha, která bude oplocena a bude mít uzamykatelný vstup. Měla by sloužit k využití volného času jak mládeži (fotbal, volejbal), tak i našim nejmenším (skluzavky, prolézačky apod.).

Na konci března byla zahájena stavba oplocení a kultivace povrchu této plochy. Sportoviště bude dokončeno v takovém termínu, abychom jej mohli společně od počátku letních prázdnin užívat.