Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Morčák

Přidáno: 21. srpna 2004

Výstavba inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Morčák se nezastavila ani v průběhu zimy, i když podmínky způsobené velkými výkyvy počasí značně průběh prací komplikovaly. Takže na konci března byla hotova dešťová i splašková kanalizace. Svoji podobu dostala i stavba objektu veřejného vodovodu. Počátkem měsíce dubna byla zahájena plynofikace a elektrifikace této části obce.

Obec Spojil ke dni 14 . 8. 2004 dokončila investiční akci - výstavba inženýrských sítí pro 35 rodinných domků v lokalitě Morčák. Nyní bude zahájena individuální bytová výstavba rodinných domků, která by měla být dokončena nejdéle do 15. 7. 2006.