Zahájení stavby inženýrských sítí v lokalitě Morčák

Přidáno: 25. září 2003

Dne 18. 9. 2003 byla zahájena stavba sítí a komunikace pro I. etapu výstavby rodinných domků v lokalitě Morčák. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma MIROS - dopravní stavby a. s. Pardubice. V současné době probíhá skrývka zeminy na plochách nově budované komunikace a sítí.

Dne 18. 7. 2003 byla zahájena rekonstrukce poslední části veřejného osvětlení, a to v "uličce k lesu". Zhruba v polovině srpna 2003 byla dokončena oprava. Uličku věčer opět osvětlují 3 svítidla stejného typu jako v jiných částech obce.