Výstavba komunikace

Přidáno: 23. října 2001

Od poloviny srpna do poloviny října roku 2001 probíhala výstavba nové komunikace pro budoucí rodinné domky na bývalém pozemku pana Frančíka poblíž místní části Spojila zvané Okraje.

Všichni budoucí stavebníci uzavřeli s Obcí Spojil dohodu o finančním podílu na nákladech, neboť vozovka včetně sítí je hrazena z prostředků obce a bude majetkem Obce Spojil. Kanalizaci pro splaškovou vodu vybudovala firma ENVICON a.s. Hradec Králové, ostatní sítě (plyn, vodu, apod.) a výstavbu komunikace zajistila firma MIROS-dopravní stavby a.s. Pardubice. Konečná úprava a povrch komunikace bude proveden po dokončení výstavby rodinných domků.