Brigáda

Přidáno: 30. dubna 2009

Autor: Obecní úřad Spojil

Po přečtení tohoto nadpisu mnohým naskočí husí kůže, oklepou se odporem a dýchne na ně závan let minulých. Přesto jsme se k této riskantní akci odhodlali. Ne že bychom se zhlédli v praktikách dřívější dob, ale jevilo se nám to jako nezbytná nutnost.

Naše současná náves má "dvě tváře". Jednu zcela novou, kterou se nám podařilo vybudovat v loňském roce za pomoci nemalé finanční "injekce", a druhou, která nese stopy své nedávné historie a žádá si alespoň malou "plastickou operaci". Jistě všichni poznali, že máme na mysli veřejné prostranství v centru obce po bývalém místním rybníčku a zbourané zchátralé nemovitosti čp. 24, které se stalo v poslední době spíše rumištěm a rozhodně nebylo chloubou naší obce. Úprava tohoto prostranství vyžadovala jeho rozorání, nakypření a provzdušnění, aby se zvýšila jeho propustnost vody a nevznikala nám zde "umělá jezírka". Další radikální zásah spočíval ve vyčištění tohoto pozemku od zbytků různého stavebního materiálu, zejména sutě, kamenů a podobně. Vždyť nám tento pozemek posloužil i jako zařízení staveniště při výstavbě centra obce.

Každý soudný člověk pochopí, že tak velkou plochu nelze v krátké době vyčistit ve dvanácti lidech – zaměstnancích obce, obecního úřadu a zastupitelstva obce. Proto se obecní úřad rozhodl téměř po devatenácti letech vyhlásit na čtvrtek 23. dubna 2009 od 17,00 hodin brigádu na sbírání kamene a dalšího nevhodného materiálu. Již v pondělí 20. dubna 2009 starosta obce pan Křivka svým soukromým traktorem a pluhem zmíněný pozemek rozoral a zaměstnanci obce začali se sbíráním největších kusů stavební sutě a kamení. A že se zde daly najít různé poklady, o tom svědčí i jeden z tesařských hřebíků zapíchnutý v kole traktoru. Později jsme jich zde našli dalších devět.

V den D a hodinu H se nás sešlo na návsi téměř padesát, od malých dvouletých capartů, kteří také sbírali do dětských kbelíčků, přes předškoláky a školáky až po "ctihodné kmety". Starosta obce postupně celý pozemek vláčel a ostatní brigádníci jej vysbírávali. Během dvou podvečerních hodin se udělal opravdový kus práce a celý pozemek je připraven pro další terénní úpravy a osetí. Pro účastníky brigády bylo připraveno malé občerstvení na doplnění tekutin.

Byli jsme velice mile překvapeni nejen nečekaným počtem brigádníků, ale také jejich skladbou, tím, že přišli i maminky s těmi nejmenšími caparty, děti a mládež různého věku. Mohli jsme zde vidět průrež různých věkových skupin. Přišli i občané zdravotně handicapovaní, kteří by nemuseli podstupovat tuto namáhavou práci. Potěšující je i ta skutečnost, že značná část účastníků brigády byla z řad nových obyvatel obce. Přístup občanů, kteří se brigády zúčastnili, svědčí o jejich sounáležitosti k obci o jejich patriotismu a zájmu o příjemný vzhled naší obce. Jsme si vědomi, že ne každý mohl projevit svůj kladný vztah k místu, kde žije, svojí účastí na brigádě, ať ze zdravotních důvodů, věkových, kvůli pracovní zaneprázdností a podobně.

Pro některé spoluobčany a návštěvníky obce jsme se stali dokonce atrakcí hodnou neoficiálního zadokumentování. Děkujeme proto neznámým filmařům či fotografům za případnou reklamu novodobé sounáležitosti a odpovědnosti lidí k místu, kde se narodili, kde našli svůj domov a kde žijí.

Závěrem patří naše opravdu upřímné poděkování všem našim spoluobčanům, kteří se brigády zúčastnili, a místnímu autodopravci panu Milanu Szekereszovi za přistavení nákladního automobilu. Věříme, že odměnou nám všem bude příjemné prostředí naší návsi.