Plánované investiční akce

Přidáno: 15. ledna 2008

Rekonstrukce kapličky

Zajištění objektu proti zemní vlhkosti, vnitřní a venkovní omítky včetně venkovních úprav.

Výstavba a úprava veřejného prostranství v centru obce

Instalace vodního prvku v kamenné míse uprostřed travnaté plochy, vybudování chodníků a okrasných zídek, umístění laviček, instalace zemního osvětlení, osázení prostoru keři a květinami. Významná historická dominanta obce - Lípa osvobození - bude zachována a bude tvořit nedílnou součást těchto nových úprav.

Rekonstrukce památníku

Rekonstrukce křížku postaveného poblíž kapličky našimi předky jako dík za přežití války.

Rekonstrukce komunikace v ulicích K Hájovně, V Loukách a Pod Habřím

Na jednání zastupitelstva dne 13. 8. 2008 byl zastupitelstvem obce Spojil schválen záměr na realizaci investiční akce "Rekonstrukce a generální oprava místních komunikací v majetku obce Spojil". Dotčenými komunikacemi jsou silnice v ulicích K Hájovně, V Loukách, Pod Habřím a částečně v ulici U Lípy. Realizace je plánována na rok 2009 až 2012.